ЗНО І

Тема: Виникнення та розвиток Київської Русі.
План:
1) Розселення східнослов'янських племінних союзів.
 2)Утворення Київської Русі.
3) Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава.
4) Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. 
5)Запровадження християнства як державної релігії. Спорудження Софійського собору. 
Дати:
 882 р. - об'єднання північних та південних руських земель Олегом; 988 р. - запровадження християнства як державної релігії; 1019 - 1054 рр. - князювання Ярослава Мудрого в Києві. 
Персоналії: Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий. 
Поняття та терміни: «племінний союз», «князь», «язичництво», «християнство». 
Хід уроку:
Вхідне тестування Переглянути.
 1 Розселення східних слов'ян
 робота з картою.
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Go/Іstorіya-starodavnoi-Ukraini-28445/Default.aspx
робота з таблицею
http://onlinetestpahttp://onlinetestpad.com/ru-ru/Go/Іstorіya-starodavnoi-Ukraini-
    Господарське життя східних слов’ян
1) Назвіть головні заняття східних слов’ян. (Землеробство, ремісництво, скотарство, промисли, торгівля)
2) Який тип господарства був поширений у східних слов’ян? (Відтворюючий)
 Суспільний устрій східних слов’ян
а) Сім’ї - сусід, общини - «гнізда» - плем’я - союз племен.
б) Вищий орган - віче.
в) Виділення ради старшин.
г) Виділення вождів - князів.
д) Утворення постійних дружин при них.
е) Союзо-племенні війни (з хозарами, норманами, Візантією).
Питання
Як можна назвати таке суспільство? Чи є тут держава? (Це стадія вій­ськової демократії.)
888888888888888888888888888888888888
2 Утворення Київської Русі
робота  таблицею

Причини утворення держави у східних слов’ян

Внутрішні: економічні, соціальні, політичні

Зовнішні

Інші

1. Розвиток землеробства, вдосконалення обробки землі (заміна рала плугом), поява приватної власності

1.Соціальне розшарування, виникнення заможного і залежного населення

1.          Підпорядкуван-ня князями навколишніх земель

1.     Захист від тюрксько-монгольських племен: аварів, хозар, печенігів

Сприятливий клімат, родючі ґрунти у Середньому Подні­пров’ї, що сприяло розвитку високого рівня землеробства

2.     Розвиток ремесла, виготовлення більш досконалих знарядь праці

2.     Виділення племінної
знаті -старшини, князів

2.     Поява політичних центрів

2.          Торговий шлях «із варяг у греки», який проходив через Середнє Подніпро-в’я, існування контактів з народами, які вже мали державу


3.     Зростання виробництва додаткового продукту

3.     Роль віче перебирає на себе рада старійшин

3.     Спадкова князівська влада4. Зосередження приватної власності в руках племінної знаті

5.     Активізація внутрішнього обміну

опрацюйте матеріал Переглянути
3. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава.
Опрацюйте біографії князів і заповніть талицю 
Князь

Роки правління

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Ольга (945-964). Померла у 969 р.

регент до повноліття Святослава

прийняття християнства, налагодження дипломатичних зв’язків

помста древлянам за Ігоря

961р. - установлення дипломатичних відносин з Німецьким королівством

установлення норми данини («уроків»), місць збору - «погостів»

сприяння зростанню міжнародного авторитету Київської Русі

окреслення державних володінь

965р. - візит до Візантії, прийом імператором Костянтином Багрянородним

«знамення»


розбудування Києва


фактичне ведення внутрішніх справ до    965 р.Князь, роки

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Святослав (957–972). Загинув під час нападу печенігів

зміцнення держави, захист від держав-сусідів

964р. - похід на в’ятичів

сприяння надходженню данини в державну казну

розгром Хозарського каганату

розчищення шляху руським купцям

підкорення ясів, касогів (Північний Кавказ)

поділ землі між синами

приєднання Тмутаракані


967-968рр. - Балканські походи


підкорення Східної Болгарії


969р. - утвердження в Болгарії


970р. - оволодіння Македонією


970-971рр. - війна з Візантією (підписання миру)

Коментарі