9 клас історія України. Соціально-економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст

Соціально-економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст

Для того, щоб пригадати особливості економічного розвитку українських земель в складі Російської імперії наприкінці ХІХ ст., давайте переглянемо відео  «Розвиток промисловості в Наддніпрянщині в др. пол. ХІХ ст.»:

1 . Розвиток промисловості·        Спеціалізація виробництва призвела до формування в підросійській Україні великих промислових центрів: Донецького вугільно-металургійного, Криворізького залізнорудного, Нікопольського марганцевого басейнів та Південно-західного цукробурякового району.

·        Відбувається процес концентрація виробництва, в якому Україна на початку ХХ ст. вийшла на одне з перших місць в світі.

·        Розпочався процес монополізації промисловості (переважно у вигляді синдикатів) і банківської сфери.

·        Нерівномірність економічного життя: період піднесення змінювався періодом кризи – економічна криза 1900-1903 рр.

·        Розгортання страйкового руху з економічними вимогами та поступова його політизація.


2. Промисловці- меценати.
(відеоматеріали, які можна використовувати для підготовки:
·        Історична правда: Секрети найбагатших українських меценатів.
 Цукрові магнати Терещенки   
·        Михайло Терещенко. Історичний фильм:   
·        Документальний фільм «Родина Терещенків»:   
·        Економічний розвиток призвів до появи нової української еліти з кола підприємців, які опікуються культурою, освітою, медициною тощо.
·        Серед таких підприємців-благодійників слід відмітити родини Терещенків, Семиренків, поміщик-землевласник Є.Чикаленко.

 3. Розвиток сільського господарства та кооперативний рух.
(відеоматеріал, який можна використовувати для підготовки:

·        Микола Васильович Левитський – артільний батько:  

  

·        Розвиток капіталістичних відносин сприяв спеціалізації сільськогосподарського виробництва.
·        На початку ХХ ст. відбувається скорочення землеволодіння поміщиків, землі яких поступово переходять у власність буржуазії.
·        Зростання соціального розшарування на селі, процес обезземелення селянства, який призвів до аграрного перенаселення та появи великої кількості безробітних.
·        Відбувається масова трудова еміграція з Наддніпрянщини до Середньої Азії, Сибіру та Далекого Сходу.
·        Набуває розповсюдження кооперативний рух як форма пристосування селян до ринкових відносин.
·        Микола Левитський- «артільний батько», ідеї якого покладено в основу створення хліборобських артілей.

1)    Опрацювати параграф 25 (Власов. підручник для 9 класу).

Коментарі