Сполучені штати Америки в останній третині ХІХ ст.Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Полянський - Нова програма

§ 16. США в другій половині XIX — на початку XX ст.

Опрацювати презентацію за посиланням https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-ssa-v-ostannij-tretini-hih-na-pocatku-hh-st-do-uroku-vsesvitnoi-istorii-9-klasu-208385.html

Поняття: «двопартійна система», «трест», «корпорація», «расова сеґреґація», «американська федерація праці», «антимонопольне законодавство», «справедливий курс», «доктрина «відкритих дверей та рівних можливостей», «суфражизм».

Основні дати:

1867 р. — США придбали у Росії Аляску;

1873—1877 рр. — економічна криза;

1 травня 1886 р. — розстріл демонстрації в Чикаго;

1890 р. — закон Шермана;

1898 р. — війна США з Іспанією.

Історичні особистості: Т. Рузвельт, В. Форд, Дж. Рокфеллер, Дж. Шерман.

Хід уроку

І.  Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

  Заповнити пропуски у тексті: вправа «12 речень». Самоперевірка за поданим зразком.

         США середини ХІХ ст. були __ на чолі з президентом, який обирався на __. З перших 16 президентів 11 були представниками __.  Обрання президентом США республіканця __ означало для їх опонентів __ втрату свого впливу в  уряді. Упродовж грудня 1860–1861 рр. зі складу США вийшло __ штатів, які утворили __ й обрали  своїм президентом багатого плантатора __. У 1861 р. між Північчю і Півднем почалася __. Найголовнішим завданням війни було __. Після прийняття закону про __ почалася роздача вільних земель усім бажаючим. У 1863 р. наступом армії Півночі почався новий етап війни, який завершився __ Конфедерації.

          IІІ. Вивчення нового матеріалу   

Економічне піднесення США

Аналітичне дослідження тексту підручника

Скласти  тези «Причини перетворення США на світового економічного лідера».


Антимонопольна політика держави

Фронтальна бесіда

1.  Що таке монополія?

2.  Які форми монополій вам відомі? Які види монополій були найбільш поширеними в європейських країнах?

Метод «Вибери головне»

Формулювання причин, змісту та наслідків антимонопольного законодавства (закон Шермана (1890)) за розповіддю вчителя «Справедливий курс»  Т.Рузвельта


Формулювання власного судження 

            Проміжний висновок: перетворення, здійснені на початку ХХ ст., надали економіці країни більшої збалансованості та динамізму, призвели США до економічного розквіту і світового лідерства.

        Зовнішня політика США наприкінці ХІХ ст.

        Вправа на повторення «Одна фраза»

Учні мають однією фразою висловити суть основних положень «доктрини Монро».

         Робота над опорним конспектом

         Учні складають опорний конспект «експансійна політика США».

          Робота з історичною картою

За допомогою карти історичного атласа показати:

а)  країни, що перебували під впливом США;

б)  напрями збройних інтервенцій США;

в)  території, захоплені США внаслідок іспано-американської війни.

Суспільні рухи (расова сеґреґація, суфражизм, робітничий рух)


ІV.  Закріплення знань учнів.

Бесіда

1. Які чинники забезпечили США лідерство у світі?

2. Як вплинула ліквідація рабства та масова імміграція на економічний розвиток країни?

3.  Чим була зумовлена поява антимонопольного законодавства?

4.  Чому експансія США обмежувалася Латинською Америкою та

Азією?

5.  Чому в  демократичних США спостерігалися порушення прав

людини?

Метод «5 речень» Складіть  5 речень з теми  «Головні досягнення США у  1877–1900 рр.».


V. Домашнє завдання

1.  Опрацювати текст параграфа 16, вивчити нові історичні поняття та

дати.


Коментарі

  1. Які переваги в порівнянні з європейськими країнами мали США?

    Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпорацій. Кінець XIX - початок XX ст. характеризувалися небувалим зростанням американської економіки. У 1871-1913 рр. національний дохід США збільшився в 5 разів, а національне багатство країни - у 7. Особливо швидкими темпами зростало промислове виробництво: за цей період воно збільшилося в 9 разів. У 1913 р. США виробляли понад третину світової промислової продукції, залишивши далеко позаду інші індустріальні країни.

    Перемога промислової Півночі у громадянській війні, ліквідація рабовласницьких латифундій і прийнятий 1862 р. гомстед-акт відкрили шлях для ринкового освоєння південних штатів і земель Заходу. У США було створено такі сприятливі умови для підприємництва, яких не знала жодна західноєвропейська країна.

    Важливу роль в індустріалізації відіграв потік емігрантів. Лише за останні 30 років XIX ст. до США прибуло 14 млн переселенців, в основному з Італії і східноєвропейських країн. Здебільшого це були сміливі, енергійні люди, серед яких було чимало кваліфікованих робітників. Нестачу робочої сили підприємці прагнули компенсувати механізацією виробництва і не шкодували коштів на наукові дослідження. За кількістю винаходів, розробкою нових видів техніки і технологій США посідали перше місце у світі. Заводи і фабрики країни оснащувалися найсучаснішим устаткуванням.

    ВідповістиВидалити

Дописати коментар