Тема: Велика Британія в другій половині ХІХ ст.

Виділені оранжевим чи синім слова містять посилання .Клікніть на нихТема: ВеликаБританія в останній третині ХІХ століття

Поняття: 

протекціонізм

лібералізм

Ліберальна партія

консерватизм

Консервативна партія

лейбористи, 

гомруль 

тред-юніони 

протекторат

 домініон

Основні дати:

1870 р. — освітня реформа;

1876 р. — прийняття королевою Вікторією титулу «імператриці індії»;

1884–1885 рр. — третя виборча реформа;

1899–1902 рр. — англо-бурська війна;

1900 р. — утворення лейбористської партії.

Історичні особистості: В. Гладстон, Б. Дізраелі, Г. Солсбері.

Хід уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Історична естафета «Бліцтурнір»

1.  За державним устроєм Велика Британія у ХІХ ст. була __.

2.  Вища виконавча влада концентрувалася в руках __.

3.  Так звані «хлібні закони», що встановлювали високе мито на зерно, були прийняті у __.

4.  У політичній системі Англії існувала __.

5.  Партія ліберального напрямку, що підтримувалася буржуазією, — це __.

6.  У 1834 р. урядом вігів був прийнятий закон  __.

7.  Перший з’їзд чартистів відбувся у __.

8.  Найбільш тривалим в історії Англії було правління __.

9.  Англійський парламент складався з палати лордів і __.

10. Результатом завершення промислового перевороту в Англії стало__.

11. Найбільш успішними галузями легкої промисловості в Англії були __.

12. У 1867 р. відбулася __.

13. Спадкоємцем торі у другій половині ХІХ ст. стала __.

14. Г. Пальмерстон, В. Гладстон, Д. Ллойд-Джордж — це __.

15. Фритредерство — це __.

16. Домініони — це держави у складі Британської імперії, які мали __.

Відповіді:

1.  Парламентською монархією. 2.  Монарха. 3.  1815 р. 4.  Двопартійність.  5.  Віги. 6.  Про бідних. 7.  1839 р. 8.  Королеви Вікторії. 9.  Палати громад.  10. Світове лідерство. 11. Вовняна та бавовняна промисловість. 12. Друга парламентська реформа. 13. Консервативна партія. 14. Лідери лібералів.  15. Закон про вільну торгівлю. 16. Самоврядування.

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності учнів

Метод «Герб»

Спираючись на знання з  історії Англії, намалювати герб або скласти письмово образний символ теми із 3–4 головних, на ваш погляд, компонентів. Обґрунтувати свій вибір. Представлення теми та очікуваних результатів.

IІІ. Вивчення нового матеріалу   

Велика Британія в останній третині XIX ст.

Утрата Англією промислової першості

Завдання

            Учні слухають розповідь учителя, складаючи опорний конспект методом «Вибери головне».          Оберіть зі списку два, на ваш погляд найголовніших, фактори,  що свідчать про причини спаду англійської економіки. Вибір обґрунтуйте.

1.   Більш висока продуктивність праці у країн-суперниць.

2.   Більш досконале виробниче обладнання у країн-суперниць.

3.   Вкладання грошей не у власну економіку (вивезення капіталу).

4. Дрібні сільгоспвиробники не здатні забезпечити ринок продуктами харчування.

Ліберальні й консервативні уряди. В. Гладстон і Б. Дізраелі

Виклад учителем основних напрямів діяльності лібералів і консерваторів за допомогою таблиць.

Уряди лібералів та консерваторів

Перебування при владі

Партія

Прем’єр-міністр

1868–1874 рр.

ліберали

В. Гладстон

1874–1880 рр.

консерватори

Б. Дізраелі

1880–1885 рр.

ліберали

В. Гладстон

1885–1886 рр.

консерватори

Р. Солсбері

1886 р.

ліберали

В. Гладстон

1886–1892 рр.

консерватори

Р. Солсбері

1892–1894 рр.

ліберали

В. Гладстон

1894–1895 рр.

ліберали

А. Розбері

1895–1902 рр.

консерватори

Р. Солсбері

 

Основні напрями діяльності лібералів і консерваторів

Ліберали

Визнана законною діяльність профспілок і страйки; на виборах до парламенту запроваджено таємне голосування;

виборча реформа дала право голосу більшості робітників і селян

Консерватори

Остаточно скасована заборона на страйки, дозволена діяльність кооперативів; закони про обмеження робочого дня 54 год. на тиждень і про охорону дитячої праці

Завдання

1. Які основні програмні положення консерваторів і лібералів забезпечили їм перемогу на парламентських виборах кінця ХІХ ст.?

2.  Охарактеризуйте основні ознаки політики В. Гладстона та Б. Дізраелі.

 

Ірландське питання. Робота за методом «Шість речень»

Опис учителем проблеми. Створення індивідуальних учнівських нотаток з почутого — «Шість речень».

1.  У 80-х роках ХІХ ст. загострилося ірландське питання. Населення Ірландії, що вважалася частиною Великої Британії, але фактично була напівколонією, розгорнуло боротьбу за самоврядування — гомруль, яку очолив депутат парламенту Чарльз Парнелл.

2.  Він використовував усі можливі парламентські методи — обструкцію, позови, запити, аби привернути увагу громадськості до проблем Ірландії.

3.  Водночас селяни, керовані Земельною лігою, розгорнули боротьбу проти англійських лендлордів, знищуючи їхні маєтки, врожай, худобу.

4.  Одним із нових методів боротьби став бойкот (від прізвища капітана Бойкота, щодо якого уперше було застосовано таку форму боротьби).

5.  Продовжувалася боротьба за вирішення релігійного питання, яка призвела до відокремлення ірландської церкви від держави у 1868 р.

6.  У 1886 р. уряд Гладстона вніс до парламенту закон про гомруль, але його було відхилено, внаслідок чого ліберали зазнали поразки на виборах

Зовнішня політика Англії


Англо - Бурська війна
Розширення колоніальної імперії — контрольний пакет Суецького каналу (1875) 


— королева Вікторія  — «імператриця Індії» (1876) 

— захоплення Бірми, Нігерії, Сомалі, Кенії, Танганьїки, Уганди та частини Південної Африки — англо-бурська війна (1899–1902) — отримання Трансваалем та Помаранчевою республікою прав домініонів — участь у розподілі сфер впливу в Китаї, Ірані, Сіамі, Туреччині.

 

 ІV.  Закріплення знань учнів.

Індивідуальні завдання «Десять запитань з теми»

Постановка запитань до матеріалу уроку.

V. Домашнє завдання

1.  Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2.  Закінчити заповнення контурної карти.

3.  Заповнити таблицю «Англо-бурська війна».

Причини війни

наслідки війни

 

 

 

4.  Чому африканці не підтримали бурів у війні проти Великої Британії?Коментарі