Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Практична робота історичний портрет Данила Галицького.

 

Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Практична робота історичний портрет Данила Галицького.

Мета: сформувати в учнів уявлення про становище  Галицько-Волинської держави  за правління Данила Галицького, охарактеризувати зовнішню та внутрішню політика князя, продовжувати  формувати критичне мислення учнів,  вміння систематизувати та узагальнювати історичну інформацію, вміння висловлювати власну думку, розвивати навики роботи з історичними джерелами інформації, картою, таблицями, виховувати інтерес до історії свого народу, повагу до минулого своєї Батьківщини.

Актуалізація опорних знань

Гра «Історичне лото»

СТАРТ

Яку назву мала держава утворена монголо-татарами у 1240 р. на завойованих землях?

Ярослав Всеволодович

В якому році Темуджин отримав титул Чингісхан (Великий хан)?

Золота Орда

Де та в якому році відбулася перша зустріч монголо- татар з русьми дружинами?

1206 р.

Хто очолював похід монголо- татар на Русь у 1239-1240 р.?

р. Калка, 1223 р.

В якому році монголо-татари захопили Київ?

Батий

Яка пам’ятка архітектури збудована князем Володимиром була зруйнована під час штурму Києва?

1240

Як називалась грамота монгольського хана, що давала право на володіння провінціями, які підкорялись Золотій Орді?

Десятинна церква

Як називався намісник золотоординського хана?

Ярлик

Який руський князь першим отримав ярлик володарювання Києвом і Володимиром?

Баскак

ФІНІШ

Мотивація навчальної діяльності

Не передавивши бджіл, меду не поїси » - (Роман Мстиславович)

Бесіда з учнями

1.    Яка подія сталася в 1238 р. у житті Данила Галицького?

(Данило Галицький захопив Галич і об’єднав батьківські володіння )

.    Яке значення мала дана подія для історії Галько-Волинської держави?

(Нарешті закінчився період Боярської смути який тривав у Галицько-Волинській державі понад 30 років. Брати поділили землі: Данило залишив собі Галицьке6 князівство з центром у Галичі, а Василька посадив у Волинському князівстві з центром у Володимирі ).

Коли монголо-татари грабували Русь Д. Галицький перебував в Угорщині, бо мав намір укласти з угорцями союз проти ординців. Повернувшись додому він застав страшну картину  руйнувань своєї вотчини. На плечі молодого князя лягла важка ноша відновлення своєї держави.

По ходу роботи учні заповнюють таблицю.

Неперевершений Будівничий

Великий державний діяч

Великий полководець

Побудував м. Львів, Холм;

Запрошував ремісників і торговців  з інших країн.

Проведено військову реформу

(Народне

ополчення);

Він збудував церкви;

Підтримував селян і жителів міста

 

 

Намагався підкорити галицький бояр

.

2.Зовнішня політика Данила Романовича

Зміцнивши внутрішньо країну Данило Романович проводив активну зовнішню політику.

Робота з картою атласу та контурною картою.

Учні ставлять запитання по карті атласу та відповідають на питання в контурній карті.

   1) Покажіть з якими ворогами вів боротьбу  Данило Романович за відродження держави.

   2) Покажіть місця основних битв, які провів князь.

   3) Покажіть території,які були приєднані до Галицько-Волинської держави за князювання Данила Галицького.

Орієнтовна відповідь учнів

Практично відразу після встановлення своєї влади в Галичині , князю Данилу прийшлось воювати з німецькими  рицарями - хрестоносцями, 1238р. -завдяки перемозі, яку він зумів отримати, приєднав м.Дорогичин.

 1243 -  1244   важкі роки боїв  з поляками, Данилу  вдалося  приєднати  Волинські  землі.

А в 1245р.-під містом  Ярослав Данило розбив польсько-угорське  військо.

3.ПоїздкаД.Галицького в Орду

Учитель: Але найбільш важким в  цей період для  наших  земель  було монголо – татарське ярмо. За умовами якого кожен  князь України повинен був їздити на поклін до монгольського  хана, і отримати дозвіл на князювання-ярлик. Галицько – Волинське князівство не було винятком, в 1245р. хан Батий  наказав Данилу: "Віддай  Галич!".Що ж зробить Данило віддасть батьківську землю чи поїде до хана за ярликом?

Перегляд відео «Поїздка Д.Галицького до Золотої Орди.»

Учитель: Повернення Данила Галицького додому сприймалась і як велика радість і як велике горе.

Прийом «Карта протилежних думок»

Так

Чи можемо ми засуджувати Данила Галицького за поїздку до Золотої Орди?

Ні

v    Не можна було їхати, хан назвав його «татарином», він тим самим підкорився і визнав зверхність Золотої Орди

 

v    Після поїздки та отримання ярлика, населення Галицько-Волинського князівства повинен був сплачувати данину, цим він фактично уярмив свій народ.

 

v    Треба було повставати проти монголо-татар і боронити свою землю, а не їздити туди.

v Данило Галицький не встиг побудувати  гарні укріплення і тому монголо- татари зруйнували б міста

 

v Принизивши себе князь таким чином, Уберіг Галицько-Волинське князівство від руйнувань і масових втрат населення

 

v Він думав про свій народ, який тільки почав налагоджувати мирне життя, а тому йому не можна розпочинати війну з ханом.

 

 

4.    Коронація Данила Галицького

Учитель: повернувшись додому князь не полишав надію визволити з під ординського ярма свою батьківщину. З цією метою він звертався по допомогу до польських князів, хрестоносців Тевтонського ордену. Він вів переговори з Папою Римським про оголошення хрестового походу проти монголо-татар. Переговори велись довго і Папа довго не хотів організовувати хрестовий похід проти ординців, проте прагнув поширити вплив католицької церкви на Галич. З цією метою він пропонував Галицькому коронуватись і змінити віру на корону. Данило довго відмовлявся і лише після того як у 1253 році Папа оголосив хрестовий похід погодився на коронацію.

 Запитання до уривку з роману «Данило Галицький».

1) Чим можна пояснити прагнення папи римського Інокентія IV коронувати Данила Галицького?

2) Чому князь довго відмовлявся від коронації?

3) Чому все ж таки наважився стати королем?

4) Чи потрібна була коронація Данилу Галицькому?

5) В чому міжнародне значення коронації Данила Галицького?

Учитель: Говорять, що зовнішня політика Данила Галицького схожа на політику Ярослава Мудрого. Розгляньте сторінку 146 підручника та дайте відповідь, у чому саме?

(відповідь учнів: Данило Галицький як і Ярослав Мудрий вдавався до Укладення династичних шлюбів.)

Учитель: Нажаль, Папа Римський не стримав свого слова, а така політика князя розгнівала Золоту Орду. Це спровокувало війну між Ханом та князем, яка закінчилась захопленням у 1259 р. Волині . Такі події підірвали здоров’я князя і він помер у 1264 р. у м. Холм.

ІІІ. Заключна частина

Закріплення вивченого матеріалу

Робота з плакатом «Запитай в екскурсовода». Вправа «Мішень»

Робота над проблемним запитанням.

Підведення підсумків уроку. Оцінювання

Д/З Опрацювати п. 18-19

Завдання на вибір: Скласти історичний портрет Д. Галицького або взяти інтерв’ю у Д. Галицького.

Заключне слово : Таким чином, ми можемо сказати, що Данило  Галицький був одним з найбільш відомих князів  української  історії: талановитий, освідчений. Обставини, які склались в той час завадили йому довести до кінця справу процвітання своєї держави, але, незважаючи на всі перешкоди, він зробив багато чого в цьому напрямку:  об'єднав  землі, якими володів Роман, утворив  сильну державу, зумів зламати  боярську опозицію,  встановив і підтримував зв’язки з Західною

Європою. Навіть  ярлик, який підтвердив залежність Данила від Золотої Орди слід розцінювати  як мудрий крок зі сторони князя, тому що він все життя боровся за Руську землю.

Як сказала Н. Яковенко у своїй книзі «Нариси  історії України з найдавніших часів до кінця 18ст.,:..Він зумів здійснити 2 важливі завдання правителя - , встановити  внутрішній  мир в своїх володіннях і забезпечити їх авторитет в очах сусідів... "

Коментарі