Практичне заняття: “Створюємо шкільні медіа”

 

Тема уроку: Практичне заняття «Створюємо шкільні медіа».

Мета уроку: створити умови для розвитку громадянської компетентності учнів; розвитку інтересу до вивчення громадянської освіти, логічного мислення, правової грамотної мови, самоконтролю; виховання ключових громадянської компетентності.  

Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: мають знати основні критерії, за якими можна робити власні висновки, має знати зміст понять і термінів теми уроку; уміння і навички: уміти висловлювати свої думки, порівнювати власну думку з думкою інших учнів; обґрунтовувати свою думку під час дискусії.

Обладнання уроку: підручник. 

Тип уроку: розвиток громадянської компетентності

Перебіг уроку

1. Організаційний етап. Мотивація навчальної діяльності учнів.

2. Актуалізація опорних знань:

Бесіда з класом:

1.      Які види друкованої продукції можна назвати пресою?

2.      За якими ознаками характеризуються газети?

3.      Яка структура повинна бути у газеті?

4.      Які ви знаєте газетні жанри?

3.Вивчення нового матеріалу:

3.1 Відомості про газету.

Контент – зміст газети чи журналу. Може бути у вигляді новин,матеріалів, статей.

Спеціалізоване медіа – медіа вузької направленості або нішеве.

Інфографіка – таблиці, рисунки, діаграми.

Мультимедіа – різні медіа зібрані та об’єднані однією редакцією.

Конвергентна редакція – робить контент/інформацію для кількох видів мас-медіа, наприклад для газети та сайту.

Фейк – то неправдива та неперевірена інформація.

Створення газети для учнів:

1.      набуття знань про реальне життя і аналітичних навичок через креативну форму;

2.      можливість висловити свою думку більшій аудиторії, зокрема і через мас-медіа;

3.      цікаве і нестандартне навчання.

3.2   Відомості про статтю.

Основний текст статті повинен мати цілком визначену структуру. Підрозділі статті, які наведено нижче, повинні бути пронумеровані, виділені у тексті жирним шрифтом і розташовані на окремому рядку як підзаголовки.

1. Вступ (актуальність теми, мета і завдання статті).

2. Теоретичне підґрунтя (огляд літератури і попередніх досліджень з цієї чи суміжної проблематики).

3. Висновки. Обсяг – близько 2000 знаків.

4. Подяки (за потреби).

5. Додатки і Таблиці (якщо є Додатки і Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями. В тексті статті обов’язково мають бути посилання на ці додатки чи таблиці).

6. Список літератури подавати у порядку цитування в тексті.

4. Рефлексія:

1. «Створення шкільного медіа»:

А) Етапи створення газети.

Б) Переваги і недоліки в шкільних медіа.

2. Навіщо людині потрібна медіаграмотність?

5. Підсумок уроку.     

6. Домашнє завдання:§

Коментарі