Англійські колонії в Північній Америці. війна за незалежність. утворення США

 

Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 30. Англійські колонії у Північній Америці. Війна за незалежність. Утворення США.Мета: з'ясувати, як відбувалася колонізація Англією узбережжя Північної Америки; скласти уявлення учнів про життя колоній, здобуття незалежності США, відмінності цієї держави від європейських; продовжувати формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал; виховувати учнів у дусі ідеалів демократії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: колони, колонізація, метрополія, нація, гербовий збір, «Бостонське чаювання», Війна за незалежність, декларація, конституція.

Основні дати та події: 1607 р. — заснування колонії Віргінія; 1756—1763 рр. — Семилітня війна; 1773 р. — «Бостонське чаювання»; 1775—1783 рр. — Війна за незалежність; 1776 р. — прийняття Декларації незалежності; 1787 р. — прийняття Конституції США; 1791 р. — внесення до Конституції США десяти поправок (Білль про права).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Створення американських колоній Англії с.210

2. Соціально-економічний та політичний розвиток колоній с.277

3. Формування північноамериканської нації с. 212

4. Причини конфлікту між колоніями та метрополією с.213

5. «Бостонське чаювання». Привід до війни с.274

6. Декларація незалежності. Перебіг воєнних подій с.215

7. Версальський мир. Наслідки війни с.219

8. Становлення органів влади с.219

9. Конституція США с.220

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Фронтальне опитування

1. Коли почалась колонізація Північної Америки?

2. Хто був засновником англійських колоній?

3. Як складалися стосунки між колоністами і місцевим населенням?

4. Чим життя колоніста відрізнялося від життя звичайного англійця в метрополії?

5. Яку економічну політику здійснювала Англія щодо колоній?

6. Які основні відмінності існували між південними і північними колоніями? Чим вони були зумовлені?

7. Які чинники сприяли формуванню з переселенців американської нації?

8. Назвіть основні причини конфлікту між колоніями та метрополією.

9. Що стало поштовхом до відкритого конфлікту колоній із метрополією?

10. Поясніть зміст гасла колоністів, із яким вони виступали в середині XVIII ст.: «Жодного податку без представництва».

11. Коли відбулося «Бостонське чаювання»?

12. Розкрийте основні положення Декларації незалежності.

13. Хто був головнокомандуючим американськими військами?

14. Які рішення було прийнято І і II континентальними конгресами?

15. Які країни виступали союзниками США у боротьбі за незалежність?

16. У чому були сильні і слабкі сторони американської армії під час Війни за незалежність?

17. Де відбулась вирішальна битва Війни за незалежність?

18. Назвіть умови Версальського миру між США та Англією.

19. Назвіть причини перемоги США у Війні за незалежність.

20. Коли була прийнята Конституція США?

21. Що зумовило прийняття Білля про права?

22. Чи поширювалися свобода та демократичні права на все населення США у XVIII ст.?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Від початку XVII ст. відбувався процес колонізації Англією Північної Америки. На середину XVIII ст. тут постало 13 англійських колоній, жителі яких вважалися підданими англійського короля.

• Спроба колоніальної експлуатації цих земель англійською короною викликала обурення колоністів і зрештою призвела до відкритого збройного конфлікту.

• Напередодні Війни за незалежність англійських колоній сформувалася північноамериканська нація. Вона мала всі ознаки нації, крім державної незалежності.

• «Бостонське чаювання» зробило невідворотним силовий варіант розв'язання конфлікту між колоніями і метрополією.

• 4 липня 1776 р. було прийнято Декларацію незалежності США.

• Конституція США була прийнята в 1787 р. Для свого часу вона була найбільш передовою та демократичною. У 1789 р. Конституція була доповнена гарантіями демократичних свобод — Біллем про права.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 25 підручника.

2. Складіть у зошиті хронологічну таблицю за матеріалом параграфа.

3. Використовуючи додаткову літературу, складіть розповідь: 1) про життя перших переселенців; 2) про долю одного з учасників війни за незалежність США (в основу покладіть вигаданий сюжет про життя героя, його становище у суспільстві, рід занять). Розповідь можна побудувати від першої особи з використанням прийому «ефект присутності».

4. Випереджальне завдання (до практичного заняття). Підготуйте повідомлення (або презентацію) за темою, визначеною вчителем.

Коментарі