Вступ. Поняття і періодизація Нового часу .Практична робота: Розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу»


Знати: – хронологічні межі Нового часу та Раннього Нового часу. 

Розуміти: – Новий час (Модерну добу) як період історії сучасного європейського суспільства; – Ранній Новий час в Україні як Козацьку добу, початок якої припадає на виникнення нового, елітарного стану – козацтва (кінець ХV – початок ХVІ ст.), а завершення – на остаточну втрату ним політичної влади (друга половина ХVІІІ ст.); – судження, як думку, що її потрібно обґрунтувати (підтвердити істинність фактами); – як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії в класі й удома. 

Уміти: –  назвати хронологічні межі та періоди Модерної доби; – виділити характерні ознаки Раннього Нового часу (Ранньомодерної доби); – укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в Ранньомодерну добу»Нова історія - історія зародження й розвитку капіталістичних відносин як основи західної цивілізації (1492 - 1914 рр.)

I період (1492 - 1789 рр.)

 • Засвоєння європейцями нових земель.
 • Поширення представницьких органів влади - парламенту.
 • Формування більшості сучасних європейських держав.
 • Обмеження впливу католицької церкви.
 • Стрімкий розвиток науки, що призвів до технічних винаходів.
 • Пощирення ідей гуманізму.
 • Формування сучасних мов і національних культур.

II період (1789 - 1914 рр.)

 • Початок промислового перевороту - заміни ручного промислового виробництва на машинне.
 • Розвиток техніки, поява нових засобів зв'язку, транспорту, нових галузей промисловості (машинобудівної, хімічної, електротехнічної тощо).
 • Розвиток торгівлі, світового ринку.
 • Провідне місце в суспільстві посіли підприємці-власники і наймані робітники.
 • Зародження правової держави, становлення демократії, політичних партій.
 • Виникнення націоналізму, боротьби за досягнення національної незалежності бездержавними народами.

Практична робота: Розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці 
«Європа в Ранньомодерну добу» 
Інструкція  з заповнення (заповнюємо перший період таблиці  по параграфу розміщеному після таблиці. Записуємо в робочий зошит).

Період, дата (століття, десятиліття або рік)

Події на теренах

України

Події поза теренами України

Примітки

Ранньомодерний час (XVІ–XVIІІ ст.)

 

 

  

 

 

 


Матеріал до заповнення таблиці:  (клікніть на пврвграфи, щоб потрапити на сторінку підручника)

Коментарі