Науки помічниці історії
Переглнььте відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=gZUEZpIOK40Опрацюйте презентацію 

https://docs.google.com/presentation/d/1huL5KBNpxs9E2OZulB_pZRVzWHWK6UB6/edit?usp=sharing&ouid=113147138487905866953&rtpof=true&sd=true

ДІД

  • Археологія вивчає речові пам’ятки.
  • Етнографія досліджує народи.
  • Нумізматика вивчає монети.
  • Палеографія вивчає розвиток письма.
  • Хронологія вивчає розташування подій у часі.
  • Геральдика вивчає герби і кольорові емблеми.

 Виконайте завданн перейшовши за посианням  https://learningapps.org/watch?v=p2rj757rk21У світі історичних відкриттів. Знайдіть у мережі Інтернет відомості про найважливіші археологічні відкриття недавнього часу і виконайте завдання.

1) Поміркуйте й визначте, фахівці яких наук були залучені для ґрунтовного вивчення пам’яток, про які йдеться у знайдених вами матеріалах. Приготуйтеся обґрунтувати свій вибір.

2) Поясніть, яким чином можна підтвердити надану авторами статей інформацію, адже ми пам’ятаємо, що в роботі з інформацією найважливішим є встановлення її достовірності.

3) Результати роботи представте у класі.

Коментарі