Загальна характеристика держави та державної влади

 Вивчення нового матеріалу.

1)    Коментоване опрацювання схеми «Ознаки держави» на ст. 12 підручника (С. П. Ратушняк Основи правознавства).

Ознаки держави:

-        Територія і населення

-        Публічна влада

-        Податки

-        Наявність органів державного примусу

-        Право

-        Грошова система

-        Формальні реквізити (державні символи)

-        Суверенітет

Записати схему в робочий зошит Отже, держава – це  це універсальна політична форма організації правління, що характеризується суверенною владою, політичним та публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній території через систему спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне управління суспільством та керівництво загальносуспільними правами.

2)    Функції держави: поняття та види.

Функції держави – основні напрями діяльності держави для управління суспільством.

Розрізняють функції держави за сферами діяльності і за сферами суспільного життя.

За сферами діяльності:

-        Внутрішні (здійснюються в межах держави і характеризують її внутрішню політику)

-        Зовнішні (здійснюються за межами держави на міжнародній арені і характеризують зовнішню політику)За сферами суспільного життя розрізняють такі функції:

-        Економічні

-        Соціальні

-        Політичні

-        Ідеологічні

1)    Державна влада.

Бесіда.

-        Чи доводилось вам бути в ситуації, коли хтось нав`язує вам чи вашим знайомим свою волю?

-        Як ви вважаєте, чому одні люди можуть нав`язувати свою волю іншим  людям?

-        Які види влади ми можемо виділити?

Отжевлада – це здатність та можливість одних осіб (груп осіб) впливати на інших за допомогою різних важелів ( волі, авторитету, права, насилля).

Є такі види соціальної влади:

-        Сімейна

-        Духовна

-        Економічна

-        Політична

-        Державна та інші.

Особливе місце займає державна влада.

Державна влада – це управління суспільством органами держави в межах їхньої компетенції.

Ознаки державної влади:

1.    Верховенство

2.    Легітимність

3.    Загальність

4.    Суверенітет

5.    Публічність

6.    Універсальність

7.    Обов`язковість

Робота з Конституцією України, ст. 6, ст. 8, ст. 17, ст.67.

1.    На які гілки поділяється влада в Україні?

2.    Який документ регламентує повноваження різних гілок влади?

3.    Який нормативний документ має в Україні найвищу юридичну силу?

4.    Які функції виконують Збройні сили України?

ІV. Закріплення знань учнів.

1)    Визначте вид влади:

-        Директор фірми видав наказ про звільнення працівника;

-        Батько заборонив доньці відвідувати боксерський гурток;

-        МОН видало наказ про проведення ЗНО;

-        Партійний лідер закликав прихильників прийти на мітинг.

Складіть таблицю «Ознаки держави»(якщо обмаль часу – це завдання можна залишити для опрацювання вдома)

Ознака

Зміст

 

 

 

V. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 2 підручника. Опрацювати завдання 4 на ст. 17.
Коментарі