Історичне значення Французької революції

 Історичне значення Французької революції кінця XVIII ст.• Стала найбільшим соціальним переворотом Нового часу.
• Мала значний вплив на розвиток не тільки Франції, а й усієї Європи.
• Результатом революції стала ліквідація «старого порядку»: абсолютизму, залишків феодальних відносин, станового поділу суспільства.
• Політична та економічна влада повністю перейшли до буржуазії.
• Створено умови для промислового перевороту.
• Проголошено невід’ємні права людини і громадянина, започатковано формування правової держави і громадянського суспільства.
• Французькі революціонери прагнули звільнити від тиранів-монархів усю Європу під гаслом «Свобода, Рівність, Братерство!»
• Продемонструвала небезпеку терору й застосування його як засобу розв’язання суспільних проблем.
• У Франції встановилася республіканська форма правління, затверджувалося верховенство представницьких органів влади. Держава стала гарантом незворотності політичних та соціально-економічних перетворень.

Французька революція кінця XVIII ст. стала найбільшим соціальним переворотом Нового часу.

Революція у Франції мала величезний вплив не лише на свою країну, а й на Європу загалом. Започатковані нею соціальні потрясіння багато в чому визначали європейську історію XIX ст.

У результаті революції у Франції було ліквідовано «старий порядок» – зруйновано абсолютизм, залишки феодальних відносин у сільському господарстві й становий поділ суспільства.

Завдяки Французькій революції сформувалося уявлення про націю як носія державної влади, що має право самостійно вирішувати свою долю. Це сприяло пробудженню національно-визвольної боротьби бездержавних народів Європи і виникненню напрямку суспільно-політичної думки – націоналізму.

Французька революція проголосила невід’ємні права людини і громадянина, започаткувала формування правової держави і громадянського суспільства.

Французькі революціонери не зупинялися на перебудові своєї країни відповідно до своїх ідеалів: вони також прагнули звільнити всю Європу від тиранії монархів. Під час революційних війн гасло «Свобода, Рівність, БратерствоІ» здобуло чимало прихильників серед народів інших європейських держав.

Революція дала також досить жорсткі уроки. Зокрема, вона унаочнила небезпеку терору і перетворення його на універсальний засіб розв’язання суспільних проблем.

У результаті революції у Франції встановилася республіканська форма правління. Попри постійну боротьбу за владу, у країні поступово затверджувалося верховенство представницьких органів влади. Із часом парламентська демократія Франції здобула перемогу, а держава стала гарантом незворотності політичних, соціальних та економічних перетворень.


сновне значення великої французької революції, то, що вона класичний зразок завершеної буржуазно-демократичної революції.

Це виразилося в тому, що:

  • Революція систематизувала і значно спростила величезне різноманіття форм власності, які існували раніше;
  • Багато землі, що належали спадковим дворянам, але не всі, були продані селянам з розстрочкою терміном на 10 років. Революція скасувала всі станові бар’єри і знищила привілеї духовенства і дворянства, надала рівні соціальні можливості для всіх громадян республіки. Це стало прикладом для розширення громадянських прав і прийняття конституцій в інших країнах Європи і Америки;
  • Революція довела здатність виборних органів управляти державою, тим самим підтверджуючи можливість розвивати принципи демократії;
  • Революція встановила новий державний устрій – республіку, яка встановлювала рівні права всім громадянам, і гарантом рівноправності була держава;
  • Фінансова система була перетворена – вводився податок, пропорційний наявному доходу, який не базувався на соціальне походження. Була проголошена гласність державного бюджету;
  • Незважаючи на свою прогресивність, французька буржуазна революція була обмеженою. 

Коментарі