Утворення «варварських королівств». Франкська держава. Імперія франків. Карл Великий.

 Тема: Утворення «варварських королівств». Франкська держава. Імперія франків. Карл Великий.

Знати: – хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської  імперії,  – територію «варварських королівств», імперії Карла Великого. 
Розуміти: – поняття «варварське королівство», «експансія». 
Уміти: – розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську  імперію; – показати на карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого; – схарактеризувати організацію влади у «варварських королівствах», Франкській  імперії; – визначити наслідки Великого переселення народів, розпаду імперії Карла Великого.

Перейдіть за посиланням і перегляньте відео 


Прочитати: 
§ 3. Велике переселення народів та утворення «варварських королівств»
§ 4. Карл Великий. Імперія франків


Заповнити синхронізовану хронологічну таблицю 

Період, дата (століття, десятиліття або рік)

Події на теренах

України

Події поза теренами України

Примітки

Раннє Середньовіччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі