Вступ. Хронологічні межі історії. Стародавнього світу

 Вступ. Хронологічні межі історії. Стародавнього світу

Знати: – послідовність періодів історії людства, хронологічні межі історії Стародавнього світу; – джерела з історії Стародавнього світу.
 Розуміти: – завдання інтегрованого курсу історії; – періодизацію як спосіб упорядкування історії; – критерії, які історики й археологи використовують для періодизації історії: України та всесвітньої; – поняття «ера», «цивілізація». 
Уміти: – співвіднести дату події зі століттям і тисячоліттям; – розв’язати історичну задачу на обчислення часу

Основні поняття і терміни:

«стародавній світ» - частина всесвітньої історії, яка вивчає найдавніший  період в минулому людства.

«цивілізація» -  рівень розвитку суспільства, коли виникає нерівність між людьми й утворюється держава, з’являються міста, писемність.

«історичні джерела» - письмові документи, предмети, будівлі та інші пам’ятки, які відображають історичні події та явища і дають можливість досліджувати життя людей у минулому.

«археологічні пам'ятки» - матеріальні залишки людської діяльності, що збереглися на поверхні землі, під землею або під водою і висвітлюють минуле людського суспільства. 

Основні дати:

від появи найдавніших людей (2,5 млн. років тому) - до падіння Західної Римської імперії (476 рік) – період історії Стародавнього світу.

Історія —  наука, що вивчає минуле людства у всій його конкретності й різноманітності.

Історія складається із всесвітньої (загальної) історії та історії окремих країн і народів (їхньої вітчизняної історії). Наприклад, до розділу вітчизняної історії можна віднести курс «Вступ до історії України», із яким ми з вами ознайомилися в 5 класі.

-       Історія, як будь-яка наука має свою термінологію. Давайте пригадаємо деякі з них.

-        Історичні факти – дійсні, невигадані випадки.

-        Історичні джерела – усе, що було створено людиною і дозволяє вивчати минуле.

Історичне джерело (клікни на термін і перейдеш на Вікіпедію, де прочитаєш значно більше про історичні джерела)— носій історичної інформації, певна кількість артефактів минулого (старожитностей), що виникли як продукт розвитку природи й культури та відображають той чи інший бік людської діяльності.


Ви пригадали історичні джерела.

-       Розгляньте історичний колаж.
-        -      Розгляньте історичний колаж. Які види історичних джерел зображено?

-        Пригадайте, які події з історії України  та світу відображають ілюстрації?

-        Розташуйте зображення у хронологічній послідовності залежно від історичного часу, який вони ілюструють

        Перегляньте відео відео    https://www.youtube.com/watch?v=_w9bhc67mY8

   коли з'являються перші люди?   Чиму первісних людей називають гомінідами?

розгляньте схему

Випишіть в зошить періоди історії людства.

Археологічні пам'ятки — речові джерела, що висвітлюють минуле людського суспільства. Велике значення археологічні пам'ятки мають для вивчення дописемного періоду людства, коли вони є єдиними історичними джерелами. До основних археологічних пам'яток належать: місця поселення (стоянки, городища, селища) й окремі житла, господарські споруди, залишки фортець і міст, могильники й окремі поховання, надмогильні й культові споруди, скарби, знаряддя праці та інші давні вироби, малюнки й написи на скелях та окремих каменях.

Значення розкопок стародавніх поселень може бути розкрите на прикладі розповіді про місто Помпеї. Воно було засипане попелом під час виверження вулкана Везувій у 79 р. н. є., тобто місто не було розграбоване і не постраждало від вогню. Ученим удалося відновити не тільки зовнішній, але й внутрішній вигляд домівок, майстерень, лазень, театру й інших споруд. Знайдено меблі, хатнє начиння, інструменти. На стінах є розписи — картини, написані на штукатурці.

Робота зі словником

«Історичне джерело» - це письмові документи, предмети, будівлі та інші пам’ятки, які відображають історичні події та явища і дають можливість досліджувати життя людей в минулому.

-        Розгляньте схему. Який вид історичних джерел було взято за основу для створення археологічної періодизації?
Історична задача. (пригадайте з минулого року як їх розв'язувати)
Відповідь на історичну задачу запишіть у коментарях перед відповіддями на історичний диктант.

ПРойдіть історичний диктант,  Відповіді на нього напишіть у коментарях до уроку. Прошу підписувати свої коментарі Власними прізвищами та іменами 

Історичний диктант.

1) Як називається наука про минуле, його причини та наслідки? 

 2)Від якої події розпочинається історія людства? 

3) Яка історія вивчає період від виникнення людини до знищення Західної Римської імперії?

4)   Кого вважають «батьком історії»? 

5)   Звідки ми дізнаємося про історичне минуле? 

6)    До яких історичних джерел належать книги, написи на камінні? 

7)    До яких історичних джерел належать зброя, прикраси, поховання? 

8)    Які історичні джерела включають міфи, легенди, спогади, казки? 

9)    Яка наука вивчає історію за речовими пам’ятками? 

10) Яка наука вивчає вірування, звичаї, побут, господарство різних народів? 


Домашнє завдання

Опрацювати

§ 1. Вступ

Коментарі

 1. 1.Історія це наука про минуле,або ді'єпис-наука яка вивчає минуле людства.
  2.Історія почалась з палеоліту.
  3.Історія стародавнього світу.
  4.Геродот.
  5.З літописів,артефактів та предметів життєдіяльності людини.
  6.Письмові та історичні джерела це книги та написи на камені.
  7.Архелогічні,матеріальні.
  8.Усні історичні джерела.
  9.Археологія це наука яка вивчає минуле за речовини історичними джерелами.
  10.Єтнографія це наука яка вивчає життя,побут та звичаї різних народів.

  ВідповістиВидалити

Дописати коментар