Між двома імперіями: Україна на політичній карті Європи на зламі XVIII–ХІХ ст.

 


Знати: –  час включення українських територій до складу Російської та Австрійської імперій; – адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій.
Розуміти: –  головні цілі та сутність політики Російської та Австрійської імперій на території України; – обумовленість густоти залюднення природно-географічними та економічними чинниками;
Уміти: – показати на карті українські території у складі Російської та Австрійської імперій; – схарактеризувати політичне і соціальне становище України на зламі ХVІІІ–ХХ ст.; 

Опрацювати  відео

 https://www.youtube.com/watch?v=OCfo0LeWDHo


Прочитати Перевірте чого навчилися (запишіть відповіді в робочий зошит)

3. Розташуйте губернії підросійської України згідно з історичними назвами.

Землі колишньої Гетьманщини

Слобожанщина

Південна (Степова) Україна

Правобережна Україна

    

а) Подільська; б) Київська; в) Волинська; г) Полтавська; д) Херсонська; е) Чернігівська; є) Катеринославська; ж) Таврійська; з) Харківська.

4. Складіть речення, використавши поняття і терміни: «генерал-губернаторство», «губернія», «смуга осілості», «кріпацтво».

Коментарі