Писемні пам’ятки, фольклор і сучасні візуальні джерела про історію.

 

Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

§ 6. Писемні пам'ятки, фольклор і сучасні візуальні джерела про історію

Поясніть, у чому, на вашу думку, полягає відмінність між дописемним і писемним періодом історії людства. Чи потрібна наука археологія під час вивчення зафіксованого в писемних джерелах періоду історії?

1. ПИСЕМНІ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА. ЯК ЗМІНЮВАЛОСЯ ПИСЬМО І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПИСЬМА

Для відтворення минулого сучасні історики/історикині найчастіше користуються писемними джерелами. До них належать різноманітні написи й документи, створені людьми за допомогою знаків і символів.

Батьківщиною сучасного паперу вважають Китай, де, за свідченнями китайських літописів, майстер Цай Лунь у 105 р. н. е. винайшов папір. До цього для письма використовували бамбук. Письмо ж виникло понад 5000 років тому. Отже, люди не завжди писали на папері або в ґаджетах за допомогою літер.

Пізнавально й цікаво

Розгляньте фотоколаж і назвіть, які матеріали використовували люди для письма в різних країнах у різні часи. За потреби скористайтеся додатковими джерелами інформації.

Давньоєгипетський папірус

Шумерська клинописна табличка

Письмо на кістках

Берестяна грамота

Кіпу — вузликове письмо інків (давнього народу Південної Америки)

Діємо: практичні завдання

Визначте за текстом послідовність розвитку систем письма, якими послуговувалося людство протягом історії. Запишіть їх до накресленої в зошиті схеми.

Протягом тисячоліть змінювалося й саме письмо. Спочатку люди передавали інформацію за допомогою малюнків. Тому письмо й мистецтво малювання були тісно взаємопов’язаними. Таку систему письма вчені назвали піктографією.

Пізнавально й цікаво

З розвитком сучасних технологій для швидкого передавання інформації людство частково використовує знаки-символи. Тобто піктографія існує і в наш час. Наприклад, знаки дорожнього руху. Подумайте, де ми найчастіше висловлюємося за допомогою малюнків? Доберіть приклади із життя.

З часом люди на письмі почали використовувати постійні малюнки-знаки — ідеограми — що позначали цілі слова. Так сформувалося ідеографічне письмо — письмо знаками, що означають поняття. У багатьох давніх народів знаки-ідеограми були схожими. У деяких народів знаки письма, що позначають окремі звуки чи навіть цілі слова, називають ієрогліфами, а письмо — ієрогліфічним. Навіть у наш час у Китаї, Японії, Кореї послуговуються ієрогліфічним письмом.

Давньоєгипетські ієрогліфи

Сучасні китайські ієрогліфи

Близько XV (15) ст. до н. е. з’явилася абеткова писемність, де один знак передає один звук. Батьківщиною цього виду письма є Близький Схід, де жили семітські народи (євреї, фінікійці та інші). Важливим їхнім заняттям була торгівля, що потребувало ведення чіткого обліку товарів. Для швидких записів було винайдено просте й зручне письмо. Його основою стала єврейсько-фінікійська абетка, у якій літери позначали окремі приголосні звуки. Від цього абеткового письма походить більшість сучасних писемностей. Зокрема, українська абетка походить з кирилиці, яка перероблена з грецької, а грецька побудована на основі фінікійської.

Фінікійська абетка

Діємо: практичні завдання

Пишемо історію з усмішкою

Розгляньте приклади різних видів писемності і виконайте завдання до ілюстрацій.

1. Ознайомтеся із таблицею відповідності ідеографічних і буквенних знаків давніх писемностей. Назвіть українські літери, які відповідають літерам грецького алфавіту.

2. Об’єднайтеся у чотири творчі групи і напишіть короткі повідомлення, використовуючи знаки кожної з чотирьох наведених писемностей.

3. Зіграйте з однокласниками/однокласницями в гру «Дешифратор» — розкодуйте послання інших груп у класі.

Види писемних джерел з історії України

2. ЯК ЕТНОГРАФІЯ І ФОЛЬКЛОР ДОПОМАГАЮТЬ ДОСЛІДЖУВАТИ ІСТОРІЮ

Важливу роль у вивченні історії відіграє відтворення минулого за пам’ятками усної народної творчості, даними етнографічних експедицій. Життя людей, починаючи з XIX (19) ст. можна досліджувати за фотографіями, а з винайденням кіноапаратів ще й за допомогою кінодокументів.

Діємо: практичні завдання

Проведіть мінідослідження історичних фотографій і відеосюжетів.

  • 1. Поміркуйте, які знання про минуле ми можемо довідатися із запропонованих фото- і відеосюжетів.
  • 2. У чому полягає цінність науки етнографії для вивчення минулого?
  • 3. Чому пам’ятки фольклору — усна народна творчість — цікавлять дослідників минулого?
  • 4. У чому полягає унікальне значення фото- і кінодокументів для вивчення історії?

Плем’я африканських бушменів (сучасне фото)

Чернігівські вишивальниці (фото 1914 р.)

Фільм братів Люм’єрів «Прибуття потяга на вокзал Ла-Сіота» (один із перших у світі фільмів, 1895 р.)

https://cutt.ly/QYfYA8B

Відома етнограф Френсіс Денсмор записує на фонограф пісню вождя індіанського племені Чорноногих (1916 р.)

Пізнавально й цікаво

Цікаво, що серед перших винахідників кіноапаратів — відомий український винахідник Йосип Тимченко. У 1893 р. він разом із винахідниками М. Любимовим і М. Фрейденбергом винайшли скачковий механізм «слимак», принцип дії якого було покладено в дію апарату «кінескопа». У листопаді 1893 р. в одеському готелі «Франція» відбувся показ їх першої кінострічки.

Йосип Тимченко

Відео «Йосип Тимченко». Тривалість 01 хв 22 с

https://cutt.ly/xIB1Uzz

Меморіальна дошка першому кінопоказу Й. Тимченка в Одесі

Запитання і завдання

I. Знаю й систематизую нову інформацію

Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Писемні пам’ятки, фольклор і сучасні візуальні джерела про історію». Усно дайте відповіді на запитання.

ІІ. Обговоріть у групі

Кросворд навпаки. Об’єднайтеся у творчі групи і складіть питання до запропонованого авторами кросворду.

ІІІ. Мислю творчо

Досліджуємо родинну історію. Уявіть себе дослідником/дослідницею родинної історії. Оберіть предмет, документ, фотографію, за допомогою яких можна описати одну зі сторінок історії вашої родини. Дослідіть це джерело відповідно до запропонованої пам’ятки. Підготуйтеся представляти свій дослідницький проект під час уроку узагальнення.

Як дослідити джерело родинної історії

1. Уважно розгляньте джерело історичної інформації і встановіть, до якого виду джерел воно належить.

2. Коли й за яких обставин було створено?

3. Про які історичні події в історії вашої родини свідчить джерело?

4. Яке значення в історії родини має досліджувана пам’ятка?

Коментарі