7 клас УТВОРЕННЯ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. ПРАВЛІННЯ МЕХМЕДА ІІ


Тема:  «УТВОРЕННЯ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 
ПРАВЛІННЯ МЕХМЕДА ІІ»
ПОНЯТТЯ: 
 Сельджуки -   гілка огузо-туркменського племені киник (гиник), яка належить до центральноазійських тюрків.
 Османи  турецька династія, представники якої правили Османською імперією протягом всього часу її існування (12991922). Походила від вождів туркменського (огузького) племені кайи, що кочувало у Середній Азії в області Балх (нині провінція у Афганістані). Заснована Османом, першим правителем Османського бейства в Анатолії, на базі якого була створена імперія. Також — дім ОсманаОсманська династія
 Емір -   або амір (араб. امير‎, amīr, «вождь», «повелитель», «князь», «той, хто наказує, велить») — титул правителя або князя в деяких мусульманських країнах Азії й Африки, а також особа, що носить цей титул. Також уживається в значенні повелителя мусульман взагалі.
Султан -  (араб. سلطان‎) — ісламський титул, що несе моральне навантаження і релігійну владу, оскільки роль правителя була визначена в Корані. Проте султан не повинен обов'язково бути релігійним наставником, главою.
Падишах - ісламський монархічний титул, утворений поєднанням перських слів паті («господар») і шах («король»). Використовувася в декількох ісламських монархіях на означення правителя. Відповідав імператору в європейській традиції
   Халиф -   титул ісламського правителя, як керівника вірян і наступника Мухамеда, верховного глави ісламської громади, що вибирався для здійснення духовного і світського керівництва в ісламському світі відповідно до шаріату та стежив за виконанням вірянами «божественних правил», що заповів Аллах.
 Джихад -   (араб. جهاد‎‎‎ — зусилля) — боротьба за те, що є для мусульманина найблагороднішою і найвищою метою. Джихад (старання, зусилля) — початково розумівся як боротьба на захист і за поширення ісламу[2]. Зазвичай слово джихад асоціюється зі збройною боротьбою мусульман, але це розуміння є не зовсім точним. Кожен мусульманин зобов'язаний докладати зусиль для утвердження і захисту ісламу, витрачати для цього свої матеріальні ресурси, розумові здібності і всі свої сили. У разі крайньої потреби мусульмани мусять підніматися на збройну боротьбу проти ворогів своєї релігії. Джихадом є також боротьба з власними духовними чи суспільними соціальними пороками. Таким чином, джихад — це боротьба зі своїми пристрастями, усунення соціальної нерівності, постійне зусилля у справі розповсюдження ісламу, і, нарешті, ведення війни з агресором в ім'я Аллаха.[3] Учасників джихаду називають моджахедами.
Яничари -  (тур. yeniçeri — дослівно нове військо) — регулярна піхота в Османській імперії, що діяла у 14 — 19 століттях, створена султаном Мурадом І
Сипахи - . (тур. سپاهی) — різновид турецької важкої кавалерії, що став разом з яничарами основним військовим підрозділом, використовуваним Османською імперією. Назва походить від (перс. سپاه‎) (sepâh — армія). Це також назва деяких кавалерійських підрозділів французької та італійської колоніальних армій XIX та XX сторіч.
Візир -   (також вези́р, вази́р, везе́р) — в мусульманських монархіях титул сановника вищого рангу (аналог міністра), політичного або релігійного радника султана або халіфа. Титул Великий візир є приблизним відповідником європейського прем'єр-міністр.
Диван слово, ймовірно, староперського походження, яке первісно означало «збори», «зібрання», «собор»[1], звідки пішли інші його значення: «зала, службовий кабінет, де збираються на нараду», «предмет меблів, на якому сидять під час ради», «збірка творів».
  1. Диван — вищий орган влади в ряді ісламських держав; також титул глави цього органу
  2. Диван — державна рада Кримського ханстваКучюк Диван (Малий Диван) — рада з невеликим колом посадовців.
  3. Диван — книга, довідник, енциклопедія, словник, підбірка, зібрання інформації
  4. Диван — поетичний твір часів Кримського ханства та Османської імперії, написаний Халім Ґераєм староосманською мовою.
  5. Диван — козацька рада, козачий круг, козацька ватага, переважно у донських, поволжськи

Культура Османської імперії

Тести з теми

Коментарі

Дописати коментар