Практичне заняття “Власність неповнолітніх”

 

Практичне заняття “Власність неповнолітніх”

§ 17. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ВЛАСНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

1. Що таке право власності.

2. Хто і як може стати власником.

3. Які підстави припинення права власності.

1. Що таке право власності

Прочитайте вигадану історію й закінчіть її кількома реченнями. Прослухайте 2-3 варіанти продовження цієї історії та дайте відповіді на запитання: До яких наслідків це може призвести?

Чи бажали б ви жити у такому місті? Чому?

МІСТО БЕЗ ЛАДУ

У місті Безладдя забули, що таке власність: квартири, автомобілі та інші речі належать тепер усім жителям міста одночасно. Будь-хто може оселитися в квартирі, яку сам собі обере, або їздити на автівці, що найбільше припала до душі. Так само можна користуватися й іншими речами, адже вони не мають власників...

На основі правового коментаря визначте складники права власності. Перепишіть речення в зошит, та, скориставшись довідкою, вставте в нього пропущені слова. Повідомте результати роботи своїм однокласникам і однокласницям.

1. Формула власності передбачає: якщо ця річ моя, то для інших вона...

2. Володіння майном - це право фактичного панування... над річчю. Це означає мати річ у своєму господарському...

3. Користування майном - це право здобувати з майна його... для задоволення своїх особистих та майнових потреб.

4. Розпорядження майном - це право визначати... речі (продавати, дарувати, заповідати тощо).

Довідка: власник, чужа річ, підпорядкування, доля, корисні властивості.

Правовий коментар

Усі речі, гроші, цінні папери комусь належать, і, напевно, немає жодної людини у світі, яка б не була власником бодай якоїсь речі.

Право власності - основне речове право людини. Це таке суб’єктивне право, коли власник може безпосередньо своєю волею впливати на річ - об’єкт цього права.

Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Ці правомочності становлять зміст права власності. Власник реалізовує їх на власний розсуд - він має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Тільки власник має всі три повноваження, решта осіб - не власники (володільці, користувачі) - можуть володіти і користуватися речами й цінностями, але не мають права розпоряджатися ними.

Право власності - це право особи на річ (майно), яке вона реалізовує відповідно до закону з власної волі, незалежно від волі інших, на свій розсуд.

Законодавство України закріплює принцип, відповідно до якого власність зобов’язує. Це означає, що власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам і гідності людей, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію й природні якості землі.

У групах поміркуйте над завданнями. Свої відповіді обґрунтуйте. Повідомте результати роботи іншим групам.

A. Чи можна сказати, що ви володієте:

словником, який ви передали у користування на певний час однокласниці;

зимовим взуттям, що зберігається в коморі до настання сезону;

годинником, який ви забули вдома;

портфелем, який ви тримаєте в руках;

велосипедом, який залишився у бабусі в селі;

створеним вами блогом у соціальній мережі.

Б. Чи охоплює поняття «користування майном» ситуації, в яких ви:

розглядаєте світлини на фотовиставці;

читаєте електронну книгу; чистите зуби зубною щіткою;

нарізаєте хліб ножем;

лагодите на швацькій машинці сукню для подруги;

малюєте акварельними фарбами пейзаж для участі в шкільному конкурсі.

B. Визначте, які з перелічених щодо речей дій вказують на розпорядження ними, якщо ви:

зї'ли яблуко;

почистили щіткою взуття;

спалили дрова в каміні;

дали на кілька днів свою книгу однокласникові;

перенесли комп'ютер до іншої кімнати;

подарували другові за згодою батьків енциклопедію військового мистецтва.

2. Хто і як може стати власником

На основі правового коментаря поясніть своєму однокласнику чи однокласниці: Що таке приватна власність? Що таке державна й комунальна власність? Хто може нею користуватися та розпоряджатися? Що таке первинні та похідні способи набуття права власності?

Вислухайте їхні коментарі та дійдіть згоди із запропонованих запитань.

Правовий коментар

Будь-якій людині (незалежно від віку) або групі людей (подружжю, батькам і дітям, членам фермерського господарства та ін.) - суб’єктам права власності - можуть належати речі особистого вжитку, квартири, земельні ділянки, дачі, гроші, акції тощо. Це називають правом приватної власності. Кількість майна, що перебуває у приватній власності, законом не обмежено.

Якщо йдеться про право державної власності (наприклад, державні підприємства, установи тощо), це означає, що власником є держава. Право комунальної власності на земельні ділянки, приміщення навчальних закладів, комунальні підприємства тощо належить територіальній громаді - жителям села, селища, міста. Користуватися майном, що перебуває у державній чи комунальній власності, для задоволення своїх потреб може будь-яка людина. А от розпоряджатися ним у першому варіанті будуть органи державної влади, у другому - органи місцевого самоврядування.

Із Конституції України

Стаття 73. [...] Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності [...] Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 41. [...] Право приватної власності набувається у порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. [...]

Права власності набувають на підставах, які не забороняє закон. Способи набуття права власності можуть бути первинними (коли раніше у речі не було власника) й похідними (наприклад, відчуження речі на користь нового власника).

Набувальна давність - це набуття права власності на чуже майно особою, яка заволоділа ним, відкрито й безперервно володіла ним упродовж визначеного законодавством строку.

Доберіть приклади до кількох елементів схеми. Представте їх однокласникам і однокласницям.

Використовуючи правовий коментар і статті Конституції України, виконайте поетапно завдання і ознайомте з результатом своєї роботи однокласників і однокласниць.

1. Складіть перелік із двох-трьох речей, які є вашою особистою власністю. Визначте стосовно кожної з них підстави виникнення права власності.

2. Додайте до переліку дві-три речі, якими ваша родина володіє на правах приватної власності.

3. Далі додайте до переліку дві-три речі, що належать до приватної власності інших осіб (груп людей), а ви ними користуєтеся.

4. Завершіть перелік двома-трьома об'єктами державної та комунальної власності, якими ви користуєтеся.

Правовий коментар

Малолітня або неповнолітня особа може бути власником будь-якого майна, однак право розпоряджатися ним вона набуває лише після досягнення повноліття (чи повної дієздатності на визначених законом підставах). Власністю малолітніх дітей управляють і розпоряджаються їхні батьки (чи особи, які їх замінюють) в їхніх інтересах. Щодо власності неповнолітніх осіб, то батьки можуть розпоряджатися нею лише з їхньої згоди.

Якщо майно перебуває у власності двох або більше осіб (співвласників), то воно належить їм на праві спільної власності. Спільна власність буває спільною частковою, коли визначено частки кожного співвласника, та спільною сумісною, тобто без визначення таких часток. Наприклад, майно подружжя або батьків і дітей - це спільна сумісна власність, тому кожен із них має однакові права на таке майно. Натомість майно учасників господарського товариства (наприклад, акціонерного) належить їм на правах спільної часткової власності, тобто кожен із учасників має в ньому частку, яка пропорційна його внеску в майно товариства. Право спільної власності співвласники реалізують за взаємною згодою.

У групах проаналізуйте правову ситуацію за такими запитаннями: З якого моменту виникає право власності за договором?

Чи став Василь власником мопеда?

Хто є власником мопеда в цьому разі?

Якщо виникнуть труднощі, зверніться по допомогу до вчителя. Представте результати своєї роботи іншим групам.

КОМУ ТЕПЕР НАЛЕЖИТЬ МОПЕД

15-річний Роман за згодою батьків вирішив продати власний мопед і звернувся з цією пропозицією до своїх товаришів. Мопед виявив бажання купити його однокласник, 16-річний Василь, батьки якого не заперечували, щоб син придбав цей транспортний засіб. Оглянувши мопед, Василь одразу передав Романові частину грошей, і хлопці домовилися, що Василь забере річ за кілька днів, коли заплатить усю обумовлену суму. Через три дні, отримавши від батьків решту грошей, Василь поквапився до Романа за товаром. Але... Роман уже продав мопед Андрієві, а той почав ним користуватися. «Ось який ти друг!» - мовив спересердя Василь і подався додому.

3. Які підстави припинення права власності

У групах розгляньте схему і наведіть приклади підстав, на яких припинялось право власності на речі, що належали вам або вашим батькам.

За потреби зверніться по коментар до вчителя.

Представте результати своєї роботи іншим групам.

Відчуження майна - передача права власності на майно від власника іншій фізичній чи юридичній особі.

Конфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави майна (його частини), що належить правопорушникові.

Реквізиція - примусове відчуження майна у власника у разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії або через інші надзвичайні обставини з метою суспільної необхідності за умови попереднього і повного відшкодування власникові вартості такого майна.

У чому полягають особливості права власності малолітніх і неповнолітніх осіб? Наведіть приклади підстав набуття і припинення права власності.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Поверніться до історії про місто Безладдя на початку параграфа. Спробуйте навести лад у житті цього міста: назвіть об’єкти права власності; запропонуйте перелік суб’єктів права власності та визначте підстави, на основі яких вони можуть набути права власності.

2. Пригадайте свою роботу на уроці. У зошиті, зберігаючи нумерацію пунктів, оцініть у балах, наскільки ви погоджуєтеся з такими твердженнями (2 бали - повністю погоджуюся, 1 бал - частково погоджуюся, 0 балів - зовсім не погоджуюся).

№ з/п

Твердження

Бали

1.

Я можу назвати кілька підстав виникнення права власності.

2.

Я можу перелічити складники права власності та проілюструвати їх прикладами.

3.

Я можу назвати кілька підстав припинення права власності та навести приклади.

4.

Я знаю, в чому полягають особливості права власності малолітніх осіб.

5.

Я знаю, в чому полягають особливості права власності неповнолітніх осіб.

6.

Я можу висловити власну думку щодо того, чому для людини важливо бути власником.

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття теми. Поясніть кілька з них.

2. Пригадайте історичні події, в центрі яких було питання власності. Коротко запишіть перебіг 2-3 таких подій та їхні наслідки.

3. Попросіть батьків показати вам документи з домашнього архіву, які засвідчують набуття чи припинення права власності на майно. Ознайомтеся зі змістом документів. Запишіть назви цих документів у зошит.

Коментарі