9 клас Правознавство. Адміністративні та кримінільні правопоррушення.

Адміністративні та кримінільні правопорушення.

Ми з вами, вже поверхово вивчили поняття адміністративноїта кримінальної відповідальності та деякі їх види та ознаки. Тому проведемо невеличкий мозковий штурм.
Завдання 1.
ü  Адміністративна відповідальність – настає за вчинення адміністративних правопорушень (приклад)
ü  Кримінальна відповідальність – настає за вчинення злочинів (приклад)
ü  Злочин – це найнебезпечніша протиправна поведінка, яка завдає шкоди людям, суспільству, державі.
ü  Проступок – це шкідливі, винні, протиправні діяння, які характеризуються меншою, ніж злочини, суспільною небезпекою і тягнуть за собою не кримінальне, а дисциплінарне, адміністративне, цивільно-правове та інші види покарань.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх | Про суд


Завдання 2. Бліц-анкета.
1.      Чи здійснювали ви правопорушення? Чому це відбувалося?
2.      Який характер воно носило?
3.      Яке покарання ви отримали?
4.      Чи були у вас випадки, коли ви постраждали від порушення правил іншими людьми? Як це вплинуло на вас?
5.      Чи були ви свідками злісного хуліганства?
6.      Що для вас є найбільшим злочином?

Твоє право. Відповідальність за булінг


Проблемне питання: в чому полягає важливість існування норм адміністративного та кримінального права для життя людей в державі.
Сприйняття і засвоєння матеріалу.
Адміністративне та кримінальне право, як і інші галузі права, є сукупністю правових норм, що регулюють певні суспільні відносини. Які?
- У чому полягає особливість відносин між учасниками адміністративних правовідносин?
- У чому полягає особливість відносин між учасниками кримінальних правовідносин?
Адміністративне право – це галузь права, яке регулює відносини управлінського характеру (відносини в галузі виконавчого-розпорядної діяльності держави).
Немає жодної сфери державного чи суспільного життя, яких би не торкалися норми адміністративного права. Вони стосуються органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, організацій, устав, взаємодії конкретної людини з державними органами. Норми адміністративного права визначають поведінку кожного; пов’язані з ПДР, поведінку людини в громадських місцях, транспорті і т.д. У разі вчинення особами віком 16—18 років окремих адміністративних правопорушень вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. Відповідно до статті 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), до таких правопорушень належать:
v  незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів чи психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах;
v  дрібне розкрадання чужого майна;
v  порушення правил дорожнього руху; yy дрібне хуліганство;
v  стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку;
v  злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону, військовослужбовця у зв’язку з їх участю в охороні громадського порядку;
v  порушення правил дозвільної системи щодо вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів.

Адміністративна відповідальність: характеристика та накладення адміністративних стягнень

Наведіть приклади правовідносин, які регулюються адміністративним правом і проаналізуйте їх.

Ти і поліція. Серія 4 Адміністративні правопорушення.


Завдання 4. Розв’язання юридичної ситуації з адміністративного права.
Неповнолітній Назаров Г. О., 15 років, учень ЗОСШ № 52 вживав алкогольні напої у групі дорослих чоловіків і був затриманий в громадському місці у п'яному вигляді за те, що ображав людську гідність.
 Завдання:
 1. Чи вбачається в діях Назарова Г. О. склад адміністративного правопорушення?
 2. Чи є в діях Назарова Г. О. обставини, які пом'якшують відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення?
Розв'язання:
Вчинення правопорушення неповнолітнім вважається обставиною, що пом'якшує адміністративну відповідальність.
У частині 1 ст. 34 КУпАП перелічено такі обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення:
 1) щире розкаяння винного;
 2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
 3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
 4) вчинення правопорушення неповнолітнім;
 5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.
У статті 12 КУпАП зазначається, що адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку.
Отже, неповнолітній Назаров Г. О. не може притягатися до адміністративної відповідальності, оскільки йому виповнилося лише 15 років. У справі, яка розглядається, до адміністративної відповідальності за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (ст. 180 КУпАП) мають бути притягнути особи, котрі примусили неповнолітнього Назарова Г. О. вжити алкогольні напої.

Адміністративна відповідальність підлітків нова поліція:Кримінальні проступки — це протиправні діяння, що не становлять великої небезпеки для суспільства, як злочини, і за вчинення яких буде передбачена менша відповідальність.
Відповідно, після проведення реформи кримінальні проступки посядуть проміжне місце між злочином та адміністративним правопорушенням. Найнебезпечнішим проявом протиправної поведінки, яка завдає шкоди людям, суспільству й державі, є злочин.
Злочином називають суспільно небезпечне винне діяння (дію або бездіяльність), передбачене Кримінальним кодексом України, вчинене суб’єктом злочину.
Ознаки злочину:
1) Суспільна небезпечність — це оціночна категорія, що характеризується певними діями або бездіяльністю, завдає шкоди або створює загрозу спричинення такої шкоди об’єктам, які охороняються кримінальним законом.
2) Кримінальна протиправність означає, що тільки те діяння, яке прямо передбачене кримінальним законодавством як злочин, може вважатися злочином.
3) Винність означає, що злочинним вважається таке діяння, яке здійснене умисно або через необережність. Там, де немає вини, немає і злочину.
4) Кримінальна караність як одна зі складових злочину означає, що за будь-який злочин у законі встановлено певний вид і термін покарання.
Склад злочину — це система визначених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, які визначають певне суспільно небезпечне діяння як конкретний злочин.
Осудна фізична особа, що досягла на момент вчинення злочину віку, із якого настає кримінальна відповідальність, за загальним правилом — 16 років; за ряд злочинів, перелічених у статті 22 Кримінального кодексу України (наприклад умисне убивство, бандитизм), кримінальна відповідальність настає з 14 років.
Осудність означає можливість під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії та керувати ними. Для ряду злочинів передбачений спеціальний суб’єкт (військовослужбовець, службова особа).
Тільки кримінальне законодавство визначає, яке суспільно небезпечне діяння є злочином. Отже, кримінальна відповідальність і покарання можуть передбачатися лише за те конкретно вчинене особою діяння, що зазначене як злочин в Особливій частині Кримінального кодексу України. Якщо ж якесь діяння в Кримінальному кодексі України прямо не визначене як злочин, його вчинення за жодних умов не може тягти за собою кримінальну відповідальність і покарання.
Головна відмінність кримінального проступку від злочину полягає у менш великій суспільно-небезпечній шкоді, аніж злочин, за яку відповідно буде передбачена менш сувора відповідальність. Під час розслідування цих злочинів до підозрюваних заборонено буде застосовувати запобіжні заходи такі, як домашній арешт і тримання під вартою.
Наведіть приклади правовідносин, які регулюються кримінальним правом і проаналізуйте їх.

5 серія "Ти і поліція" Поведінка підчас затримання  поліцією.Завдання 5. Розв’язання юридичної ситуації з кримінального права.
Учні середньої школи № 20 Іван І. та Артем С. 2000 року народження жорстоко вбили п'яного бомжа 1937 року народження та спалили його співмешканку 1950 року народження в підвалі, закривши виходи з приміщення. Проаналізуйте ситуацію і визначте особливості відповідальності неповнолітніх. 
Розв’язання:
Згідно з Кримінальним кодексом України, криміналь­ній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років.
Особи, які вчинили злочини у віці з 14 до 16 років, підлягають кримінальній відпові­дальності за особливо тяжкі злочини, серед яких і умисне вбивство. Але оскільки Іван І. та Артем С. не досягли віку кримінальної відповідальності, до них можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.
Завдання 7. . Скласти схему – таблицю
ІV. Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок.
Завдання 9. Визначити правильні твердження.
• Особи у віці 16 р. підлягають адміністративній відповідальності.
• Адміністративний арешт не відрізняється від затримання особи за підозрою у вчиненні злочину.
• Ніхто не може бути притягнений за один і той же проступок двічі.
• Мета адміністративної відповідальності – компенсація збитків потерпілому.
• Батьки несуть адміністративну відповідальність за проступки малолітніх дітей.
Завдання 10. Робота з прислів’ями.
1.      Як кваліфікувати злочин, про який йдеться у прислів’ях?
Без дозволу взяв, нікому не сказав.
І той крав, хто крав, і той, хто вкривав.
2.      Чи відповідають дані прислів’я нормам закону злочин від незнання – ще не злочин.
Знайшов та не віддав – однаково, що вкрав.
Вкрасти в злочинця – не злочин.
3.      Про які пом’якшуючі чи обтяжуючі обставини йдеться у прислів’ях?
Будинокпалає, а крадій краде.
Повинну голову меч не січе.
V. Рефлексія.
- Як ви вважаєте, чи потрібні будуть вам в житті знання з даної теми?
- Чи є вони корисними для вас?
- Що нового ви дізналися на уроці?
- З чим хотіли б ще ознайомитися?

Тести Адміністративна відповідальність

Коментарі