Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Цивільне право – це галузь права, яка регулює особисті та майнові відносини між особами.

Предметом цивільного права є :

1)    Майнові відносини (відносини з приводу володіння, користування та розпорядження майном);

2)    Особисті немайнові правовідносини, які поділяються на:

1)    Відносини, пов`язані з майном (авторське право, право інтелектуальної власності)

2)    Відносини, не пов`язані з майном (права особи)

Робота зі схемою «Правосуб`єктність» в підручнику

1.    Ознайомитися зі схемою.

2.    Визначити, які складові включає правосуб`єктність (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність).

3.    Опрацювати визначення понять правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.

Робота зі схемою «Види дієздатності» в підручнику

1.    Ознайомитися зі схемою.

2.    Визначити, до якого виду дієздатності належать учні, що навчаються в даному класі.

Ознайомитися із правами, які мають особи з частковою і неповною дієздатністю.

Скласти таблицю

Неповна дієздатність

Часткова дієздатність

 

 

 

Після досягнення особою вісімнадцятирічного віку вона набуває повної цивільної дієздатності. Повна цивільна дієздатність дає можливість особі самостійно, на власний розсуд та ризик здійснювати свої права та обов`язки. Але законом також передбачено випадки, коли особа може набути повної цивільної дієздатності до повноліття. Це відбувається в таких випадках:

-        коли законом дозволяється одружуватися до досягнення 18-річного віку (з моменту одруження). У разі розірвання шлюбу чи визнання недійсним до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається;

-        З 16 років особі, яка працює за трудовим договором з дотриманням вимог законодавства;

-        З 16 років особі, яка записана батьком або матір`ю дитини;

-        Коли особа, яка досягла 16 років, бажає займатися підприємницькою діяльністю (за наявності письмової згоди на це батьків (усиновителів) чи піклувальників або органів опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації її як підприємця.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Дайте відповіді на запитання:

1.    Що таке правоздатність, дієздатність і деліктоздатність.

2.    Вкажіть види дієздатності.

3.    Проаналізуйте підстави набуття повної дієздатності до настання повноліття особи.

Розв`язати і записати в зошити юридичні ситуації, запропоновані автором підручника:

1.    До юридичної консультації звернулася громадянка Кришталева із таким питанням: її внук (13 років) хоче купити квартиру. Чи має він на це право? Яку відповідь вона отримає? Чому?

2.    Мати 5-класника Сашка уклала договір купівлі- продажу від імені сина. За договором Сашко став власником легкового автомобіля. Дайте характеристику правовій ситуації.

3.    17-літня Марина навчається в університеті на відмінно і отримує підвищену стипендію. Коли Марина придбала на отриману стипендію джинси, її батьки заявили, що вони їм не подобаються і що вона не мала права самостійно здійснювати таку покупку, оскільки ще неповнолітня. Дайте характеристику юридичній ситуації.

IV. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника, тема 16. Дати відповіді на запитання.

Коментарі