Національний рух і суспільно - політичне життя в 60 рр. ХІХ ст.

 

Національний рух і суспільно - політичне життя в 60 рр. ХІХ ст.


Підручник з Історії України. 9 клас. Власов - Нова програма

§ 18. Національний рух і суспільно-політичне життя в 60-х рр. 19 ст.

опрацювати презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-nacionalniy-ruh-i-suspilno-politichne-zhittya-v-60-h-rr-19-st-50434.html

«Український національно-визвольний рух наприкінці 50 - на початку 60-х років ХІХ ст.»

Автор розробки Залєвська Наталія

Навчальний заклад Новомиколаївька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області

Клас 9

Назва навчальної програми Історія України. Всесвітня історія, 5-9 клас (Київ, «Перун», 2005р.)


Тип уроку Комбінований


Мета уроку довести колонізаторський характер політики російського царизму щодо України, показати основні напрями суспільно – політичного життя в Україні в другій половині XІX ст.. і з’ясувати його важливу роль у справі формування національної самосвідомості українців; формувати вміння аналізувати розвиток українського національного руху, складати історичний портрет визначних діячів суспільно – політичного життя;виховувати шанобливе ставлення до діячів українського національного руху.


Обладнання Підручник, атлас, презентація, роздатковий матеріал.


Хід уроку.


Організаційний момент.

Привітання учнів, виявлення відсутніх.


Актуалізація опорних знань

1. Яким було політичне становище українських земель в др.. п. XІX ст.? (Робота з атласом, усна відповідь). 2. Якою була політика російського царизму щодо України в національному питанні? (слайд №1). 3. Поясніть термін «українське національне відродження». 4. Пригадайте представників українського національного відродження п. п. ХІХ ст..

Вчитель. Український народ, перебуваючи під владою іноземних держав, вів визвольну боротьбу.

Мотивація навчальної діяльності

В чому полягали особливості визвольного руху в Україні у 50 – 60 рр.. XІX ст.?

Вивчення нового матеріалу.

Оголошення теми і плану уроку. (слайд № 2, запис у зошити).

Тема. Український національно – визвольний рух наприкінці 50 – на початку 60-х років ХІХ ст.


План:

1. Початок громадівського руху.

2. Часопис “ Основа ”.

3. Діяльність Київської та інших громад.

4. «Хлопомани». В. Антонович.

5. Валуєвський циркуляр.

1. Вчитель. Український визвольний рух у 50-60 ті роки ХІХ ст. очолила українська інтелігенція, яка своїми основними завданнями вважала проведення культурно-освітньої роботи та формування національної свідомості. В цей час з’являються напівлегальні об’єднання «громади».

2. Громади – напівлегальні політичні організації, які вели національно-культурну діяльність. (запис у зошити).

Завдання для учнів.

За допомогою підручника визначте, де з’явилася перша громада?

Назвіть засновників цієї громади.

Вчитель. Мета, яку ставили перед собою члени Петербурзької громади – відродження української національної свідомості.

Відродження національного руху в Україні пов’язане зі створенням журналу «Основа». (слайд №3).

Журнал проіснував 22 місяці. Його редакторами були В. Білозерський, М. Костомаров.

Завдання для учнів.

Ознайомтеся з текстом підручника і визначте, чому журнал був заборонений?

3. Вчитель. Біля витоків громадівського руху Наддніпрянщини стояли хлопомани. (слайд №4, запис у зошити).

У 1861 році громади виникли у Києві і в багатьох інших містах України.

Завдання для учнів. За допомогою карти атласу знайдіть міста, в яких діяли громади. (Слайд № 5, робота з картою).

1. Вчитель. Керівником Київської громади був Володимир Антонович. (слайд № 6).

Учень, який отримав випереджальне завдання, знайомить клас з діяльністю В. Антоновича.

Вчитель. Членами Київської громади були економіст Тадей Рильський, етнограф і фольклорист Павло Чубинський. (слайд № 7).

Питання до дітей

Вам відоме ім’я П. Чубинського? (слайд № 8.). Що ви про нього знаєте?

Учень декламує вірш «Ще не вмерла Україна».

2. Вчитель. У 1863 році міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видав циркуляр. (слайд № 9, запис у зошити).

Вчитель пропонує учням прочитати документ та виконати завдання. (слайд № 10, роздатковий матеріал).

Текст роздаткового матеріалу.

Із циркуляра царського міністра внутрішніх П. Валуєва 1863 р. про заборону вживання української мови в друкуванні та шкільному навчанні.

«Беручи до уваги, з одного боку, теперішнє тривожне становище суспільства, яке хвилюють політичні події, а з другого боку, маючи на увазі, що питання про навчання грамотності на місцевих наріччях не дістало ще достатнього розв’язання в законодавчому порядку, міністр внутрішніх справ визнав за необхідне…щодо друкування книг малоруською мовою дати по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволялися тільки твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства; пропускання ж книг малоруською мовою як духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити…Це розпорядження було передано на височайший государя імператора розгляд, і його величності бажано було удостоїти оноє монаршого схвалення».

Учні, ознайомившись з текстом «Валуєвського циркуляра», дають відповіді на питання:

Про що ж говорилося в циркулярі?

Як ви думаєте, чому Петро Валуєв видав такий циркуляр?

Як цей документ характеризує імперську політику Росії щодо України?

Вчитель. Висновок:

  • мета циркуляра – перешкодити українському національному руху стати масовим, загальмувати його розвиток;
  • Зменшити вплив патріотично настроєної української інтелігенції на населення.

Підсумок:

1. Після Валуєвського циркуляра у розвитку національного руху почалася перерва, що тривала більше 10 років;

2. Однак циркуляр не зупинив тих діячів культури, які мали метою свого життя утвердження національної свідомості серед народу.

Узагальнення та систематизація знань.

Група суспільно – політичного життя, до якої належав В. Антонович: (слайд №11)

1. Монархісти

2. Декабристи

3. Хлопомани.

Правильна відповідь: хлопомани.

Дата виникнення першої громади: (слайд №12)

1. 1876 р. (слайд 12)

2. 1863 р.

3. 1859 р.


Правильна відповідь: 1859р.

Автори слів та музики Гімну України: (слайд №13)

1.П. Чубинський, М. Вербицький

2.М. Костомаров, В. Білозерський

3.П. Валуєв, О. Другий.

Правильна відповідь: П. Чубинський, М Вербицький.


На яких питаннях зосереджувалися у своїй роботі громади Наддніпрянщини? (слайд 14).

1)Культурно – освітні, формування національної свідомості;

2)Політична боротьба за відновлення державності.

Правильна відповідь: культурно – освітні, формування національної свідомості.


Вчитель. Якими ж були особливості визвольного руху кінця 50 – поч.. 60 років XІX ст.?

Відповіді учнів.

Підсумок:

  • Після Валуєвського циркуляра у розвитку національного руху почалася перерва, що тривала більше 10 років;
  • Однак циркуляр не зупинив тих діячів культури, які мали метою свого життя утвердження національної свідомості серед народу.


Домашнє завдання: (слайд 15).

Чит. §27 – 28 (ст.. 218 - 222), підготувати повідомлення про М. Вербицького.

Оцінювання учнів.

Вчитель виставляє учням оцінки.

Презентація яка використовувалась на уроці [1]


10.Використана література

1. Підручник О.К. Струкевич «Історія України». Київ, «Грамота», 2009 р.

2. Програма Історія України. Всесвітня історія, 5-9 клас (Київ, «Перун», 2005р.)

3. Сарбей В. Г. Історія України ХІХ на поч.. ХХ ст., Київ, Генеза, 1996 р.

11. Інтернет – ресурси (для презентації) https://www.yandex.ua/search/

Коментарі