Модернізація промисловості та сільського господарства

 

Модернізація промисловості та сільського господарстваСтворіть синонімічний ряд до слова "модернізація"

Використовуючи створений синонімічний ряд та зображення спробуйте сформулювати про що буде на уроці. Прочитайте тему та мету уроку.

Осучаснення

Поліпшення

Удосконалення

Піднесення .

ХІХ століття – століття технічного прогресу, яке змінило обличчя Європи і всього світу. Реформа 1861 р. сприяла поширенню на селі ринкових та товарно-грошових відносин. Сільське господарство поступово набувало підприємницьких рис. Найпомітнішим цей процес був у землеробстві.

Основна маса орних земель була відведена під посіви хлібних культур. Поява мережі залізниць та зростання попиту на хліб перетворило Степову Україну на район торговельного зернового господарства.

У другій половині ХІХ ст. посилюються тенденції до спеціалізації районів України на вирощуванні різних видів сільськогосподарської продукції.

Степова Україна

Торговельно зернове землеробство.

Домашня ро

Правобережна Україна

Цукробурякове виробництво

Лівобережна Україна

Тютюнництво

Перехід до капіталістичної системи господарювання сприяв піднесенню сільськогосподарського виробництва. Наприкінці ХІХ ст. Україна давала 43% світового врожаю ячменю, 20 % - пшениці і 10 % - кукурудзи. Але в самій Наддніпрянщині, яка мала статус «європейської житниці», українець у середньому споживав хліба менше, ніж жителі розвинених європейських країн.

Хоча рівень механізації був невисоким, проте прикметною рисою сільського господарства вже стало більш широке використання спеціальних машин і знарядь. Процес механізації швидше розвивався в Південній Україні. Прикладом тогочасного ведення землеробства може слугувати економія графа Бобринського.

У другій половині ХІХ століття відбувається індустріалізація: швидкими темпами розвиваються вугільна, металургійна галузі промисловості (Донецький, Криворізький басейни), машинобудування, видобувна та металообробна галузі.

Найбільшим заводом у Європі на той час вважався завод Джона Грієвза, який виник у м. Бердянську Таврійської губернії 1884 р. 1895 р. було засновано Харківський паротяго будівний завод, 1900 р. – Луганський. Велике значення мала харчова промисловість (цукор), горілчана, борошномельна галузі. Цукрова промисловість України стала основним постачальником цукру для всієї російської імперії.

Починається будівництво залізниць. У 1862 р. в Петербурзі вирішили, що в Україні потрібно провести першу залізницю, яка повинна була зв’язати Одесу і місто Балту. Її було збудована державним коштом протягом 1862 – 1865 рр. На початку 90-х рр.. в Україні діяло вже дев’ять залізничних магістралей.

Розвивається торгівля, остаточно складаються внутрішній і зовнішній ринки. Повільними темпами зростає кількість міст. Зростає роль водного транспорту, збільшується кількість пароплавів. Найбільший порт – Одеса.

У 60 – 80-ті рр. ХІХ ст. завершується промисловий переворот. Його наслідком стало заснування заводів і фабрик. У сільському господарстві також почав розвиватися капіталізм

Уважно прочитайте текст підручника та виконайте завдання.

· Доповніть речення:
1) Зростання чисельності міського населення і його питомої ваги в усьому населенні – це … (урбанізація)
2) У соціальній структурі більшої уваги набували групи… (буржуазія, робітники, інтелігенція)
3) Вільнонаймані промислові робітники – це … (пролетаріат).
4) Основним джерелом поповнення пролетаріату було … (селянство)
5) Соціальний прошарок, що складається з осіб, які займаються творчою розумовою діяльністю і для яких вона є джерелом існування … (інтелігенція)
6) Нова еліта, що була представлена здебільшого іноземцями – це … (буржуазія)
7) Найчисельніша верства населення … (селянство).
· Спробуйте скласти соціальну піраміду українського населення другої половини ХІХ ст.

Від 70-х років розгортається робітничий рух. У 1875 р. створено першу нелегальну робітничу політичну організацію «Південноросійський союз робітників» в Одесі. Наприкінці цього ж року організацію було розгромлено. 15 осіб було засуджено. Євгена Заславського засудили до 10 років каторги.

Марксизм – учення про побудову нового суспільства соціальної справедливості та рівності революційним шляхом через знищення приватної власності пролетаріатом.

Соціал-демократи – прибічники марксизму, що прагнули досягти своїх цілей демократичними реформами.

Домашнє завдання: 

Підручник з Історії України. 9 клас. Власов - Нова програма
§ 16-17. Модернізація промисловості та сільського господарства
Коментарі