Російська революція 1917 року. Та її вплив на перебіг війни.

Робота з поняттями

Анексія — насильницьке приєднання, загарбання однією державою території іншої держави (або народу) з порушенням міжнародного права.

Сепаратний мир — мирна угода (мирний договір), укладена з одним противником з ворожого блоку без відома або згоди союзників. Зазвичай одна зі сторін, яка уклала такий договір, зазнає суттєвих матеріальних збитків та територіальних витрат.

Більшовики — це представники політичної течії (фракції) у Російській соціал-демократичній робітничій партії (від квітня 1917 р. — самостійна партія), очолювані В. І. Леніним. Поняття «більшовики» виникло на II з’їзді РСДРП, після того, як прибічники Леніна отримали більшість під час виборів до керівних органів партії.

Громадянська війна — боротьба за владу між громадянами одного суспільства, країни. Найдавніші відомі в історії громадянські війни — ті, що відбувалися в стародавньому римському суспільстві. На теренах Росії розпочалась із падіння Тимчасового уряду та захоплення більшовиками Петрограда.

Статус-кво — у міжнародному праві положення, які існують на певний момент.

Лютнева революція в Російської імперії

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати тексти історичних джерел і відповісти на запитання.

Із книги Вінстона Черчилля «Світова криза 1916-1918 рр.»

«До жодної країни доля не була такою жорстокою, як до Росії.

Тривалі відступи завершилися; голод набоїв подолано; озброєння текло широкою зливою; найсильніша, найчисельніша, краще споряджена армія несла варту величезного фронту; тилові збірні пункти були переповнені людьми. Жодних важких дій не вимагалося: залишитися на варті; важким тягарем тиснути на широко розтягнуті німецькі лінії; утримувати, не виявляючи особливої активності, послаблюючи саме противника на своєму фронті; іншими словами, — триматися...»

Запитання

1. З’ясуйте, про які суспільно-політичні та воєнні події в Росії йдеться в документі.

2. У чому автор вбачає заслуги російської армії під час Першої світової війни?

Із декларації Тимчасового уряду «Про цілі війни»
 Мета вільної Росії — не панування над іншими народами..., не насильницьке загарбання чужих територій, а утвердження міцного миру на ґрунті самовизначення народів. Але російський народ не допустить, щоб його батьківщина вийшла із боротьби приниженою і надірваною в життєвих силах своїх. Ці засади становитимуть основу зовнішньої політики Тимчасового уряду.

Запитання та завдання

1. Ознайомтесь з документом та назвіть причини його появи.

2. Визначте основні ідеї декларації.

3. Як ви вважаєте, під тиском яких обставин прийняв її Тимчасовий уряд?

Більшовицький перевороту Росії

Із мирного договору між Росією, з одного боку, та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією й Туреччиною — з іншого. Брест-Литовськ,

З березня 1918 р.

Стаття 1. Росія, з одного боку, та Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія й Туреччина — з іншого, оголошують, що стан війни між ними припинено; вони вирішили надалі жити між собою у мирі й дружбі...

Стаття 3. Області, які лежать на захід від установленої договірними сторонами лінії та які раніше належали Росії, не будуть більше перебувати під її верховною владою... Росія відмовляється від будь-якого втручання у внутрішні справи цих областей...

Стаття 6. Росія зобов’язується негайно укласти мир з Українською Народною Республікою і визнати мирний договір між цією державою і країнами Четверного союзу. Територія України негайно очищується від російських військ і російської Червоної гвардії. Росія припиняє будь-яку агітацію або пропаганду проти уряду чи громадських установ Української Народної Республіки.

Запитання

1. Назвіть території, які мали бути негайно звільнені від російських військ.

2. Як ви вважаєте, чому Росія повинна була негайно укласти мир з Українською Народною Республікою?

 Англійський дипломат Д. Б'юкенен про політичну ситуацію у світі після більшовицького перевороту в Росії

«...Російське питання, стверджував я, є провідним фактором інтернаціонального становища, і доти, доки воно залишається нерозв’язаним, не може бути стійкого миру в Європі. Якщо кинути Росію напризволяще, це може призвести до того, що Німеччина одного прекрасного дня забезпечить собі можливість розпоряджатися величезною людською силою Росії та її нечуваними мінеральними багатствами. Водночас дозволити більшовикам зміцнити своє становище означало б те саме, що й сприяти їхнім агентам поширювати руйнівні комуністичні доктрини на більшій частині Азії і Європи...»

Запитання та завдання

• Які зміни в розстановці сил у світі сталися після того, коли до влади в Росії прийшли більшовики?

Більшовицький «Декрет про мир»

«Робочий і Селянський уряд, створений революцією 24-25 жовтня, що спирається на Ради робітників, солдатських і селянських депутатів, пропонує всім воюючим народам та їхнім урядам негайно почати переговори про справедливий демократичний мир. Справедливим або демократичним миром... уряд вважає негайний мир без анексій (тобто без захоплення чужих земель, без насильницького приєднання чужих народностей) і без контрибуцій... Уряд пропонує усім урядам і народам усіх воюючих країн негайно укласти перемир’я...»

Запитання

• Назвіть основні принципи, які було покладено в основу більшовицького «Декрету про мир».


Підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 10 клас. Гісем - Нова програма

§4. Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр.

Коментарі