Візантія. Візантійська імперія доби Юстиніана

 

Знати: – хронологічні межі існування  Візантійської імперії;
Розуміти: – поняття «експансія»;
Уміти: – розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, Візантію; – схарактеризувати організацію влади у  Візантійській імперії.

Графічний диктант. (+; -)

1.     Західна Римська імперія припинила існування у 476 р. 

2.     Назви народів сакси, англи, тевтони доречні при розповіді про предків словян 

3.     Франкське королівство виявилось найміцнішим серед варварських, бо проіснувало мйже 400 років 

4.     Засновником Франкської держави став Карл Великий 

5.     Хлодвіг зробив Париж столицею Франкської держави 

6.     «Уславлений в боях», Париж, франки,, «Салічна правда» - ці всі слова стосуються діяльності Хлодвіга 

7.     «Салічна правда» - збірник законів, за яким відбувався суд у Франкській державі 

8.     Карл Великий був високим на зріст, тому і отримав прізвисько «Великий» 

9.     Тулуза була столицею Франкської імперії за Карла Великого 

10.  У 800 р. у соборі Святого Петра в Римі Карл Великий отримав титул імператора. 

11.  За умовами Верденського договору Лотар отримував землі на захід від Рейну – Західнофранкське королівство. 


У 476 р. вождь невеликого германського племені Одоакр відібрав імператорський титул у ромула Агустула. Знаки імператорської влади – діадему та пурпурну тогу — він відправив до Константинополя. Те­пер була тільки одна Римська імперія — Східна. Жителі імперії назвали свою імперію ромейською, а себе — ромеями. Візантійська імперія проіс­нувала майже на тисячу років довше, ніж західна римська імперія.

Сьогодні ми з вами познайомимося з історією Візантійської імперії.

На чолі Візантійської імперії стояв імператор. Грець­кою мовою це слово звучало як «василевс». Він був «земним Богом», його влада нічим не обмежувалася. Ромеї були переконані, що їхній василевс — володар усього християнського світу.

У Візантії був створений потужний апарат державного управлін­ня. Урядовці призначалися імператором та отримували подарунки. Спеціальні служби відповідали за збирання податків, пошту, дороги, існувала також таємна поліція. Візантія мала сильну армію та флот.

330 року римський імператор Константин переніс столицю імпе­рії на місце колишньої грецької колонії Візантії. Місто дістало ім’я імператора — Константинополь. Нова столиця іменувалася «другим Римом» або «оком і центром Землі», а на Русі-Україні – Царгородом.

Візантія стала своєрідним містком між Античністю та Середньо­віччям, тут досягнення античної культури були поєднані з хрис­тиянством — у Константинополі був цирк та іподром, на якому влаштовували змагання колісниць.

Робота з документами. Із «Подорожніх нотаток Веніаміна з Тудели»

Окружність міста Константинополя дорівнює 18 милям. Поло­вина міста оточена морем, а друга — суходолом. Він розташований між двома рукавами моря або найбільших водних потоків, з яких один витікає з Руссії, другий з — Іспанії. Сюди приходять купці для торгівлі із землі Вавилонської, з Месопотамії, Персії, Мідії, усіх царств землі Єгипетської, з землі Ханаанської (Палестини), Руссії, Угорщини, землі печенігів, Хозарії, Ломбардії та Іспанії.

Там є храм Святої Софії і мешкає грецький папа, тому що він не підпорядковується Папі Римському. Усередині храму колон й лам­пад із золота і срібла є стільки, що людина не здатна перелічити.

Там біля стіни палацу є місце розваг царя, яке називається іпо­дромом. Щорічно у день Ісусового Різдва цар влаштовує там великі видовища. У присутності царя і цариці відбуваються вистави... На­цьковують левів, леопардів, ведмедів та диких віслюків один на одного, й, звичайно, також птахів, і у жодній країні не можна по­бачити подібних розваг...

Ця країна велика і має вдосталь усіх плодів, а також хліба, м’яса й вина, отож жодна країна не може зрівнятися з нею в заможності. Жителі знають усю грецьку літературу, живуть спокійно й щасливо.

Для війни з турецьким султаном вони наймають військових лю­кси з усіх народів, тому що в них (самих) немає військової мужності: вони подібні до жінок, у яких відсутня сила військового опору.

Запитання до документу:

Ä Як автор оцінює рівень життя населення Візантії?

Ä У чому вбачає автор слабкість Візантії?

Робота з картою на початку сторінки: Знайдіть територію Візантійської імперії у ІV ст. (Балканський півострів, Мала Азія, Сирія, Палестина, Єгипет частина Месопотомії і Закавказзя, острови Кріт, Кіпр)


Перегляньте відео

Візантійська імперія доби Юстиніана І 

 https://www.youtube.com/watch?v=lIMsokjLYoY


Пройдіть онлайн тестування  термін виконання до 9 вересня  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2452895

Д/З   Опрацювати 

Всесвітня історія. 7 клас. Щупак

§ 5. Візантійська імперія

Коментарі