Історія як наука про розвиток людства

 

 2. Історія як наука про розвиток людства

Визначте, який крилатий вислів закодовано в хмаринці слів. Яке значення науки історії він розкриває?

Дата народження — це початок вашої історії. День, місяць і рік народження — це час, а місце вашого народження — це простір.

Історія людства подібна до життя людини. Вона складається з історичних подій, які колись відбулися. Вони так вплинули на життя суспільства, що люди прагнули їх запам’ятати й розповісти про них нащадкам. Для розуміння минулого важливо встановити причини і наслідки історичних подій. Розрізняють також привід до певних історичних подій.

Певні особливості життя людей час від часу повторюються, мають спільні ознаки (наприклад, культура, господарське життя, релігія). Їх називають історичними явищами. Уся історія людства складається з ланцюга історичних подій і явищ, які становлять історичний процес.

Діємо: практичні завдання

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Назвіть історичні події, про які йдеться в тексті.

2. Назвіть, де відбувалися згадані в тексті події.

3. Проаналізуйте подію, що відбулася 24 серпня 1991 р. за планом:

  • 1. Причини події.
  • 2. Привід до події
  • 3. Назва події.
  • 4. Наслідки події.

НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА

Україна має тисячолітню традицію державності - Русь і Королівство Руське, Велике князівство Литовське, Козацька держава, державні утворення XX (20) століття. Проте українські території не раз потрапляли під владу держав-завойовниць. Одним із найбільш жорстоких було панування комуністичної партії, що встановилося в 1921 р. З тих часів українцям довелося зазнати чимало лиха від комуністичних правителів.

Однак український народ завжди прагнув до волі. От і наприкінці 1980-х років, коли комуністичний режим вже був слабким, з новою силою розгорнулася боротьба українського народу за незалежність.

2. Розгадайте онлайн-кросворд «Історичний словничок».

https://cutt.ly/EYR8qjq

3. Увідповідніть поняття і їхні пояснення.


Поняття

Зміст поняття

1 Історичний факт

А Послідовність пов’язаних причинно-наслідковими зв’язками історичних подій

2 Історичне явище

Б Дійсна історична подія, що відбувалася в минулому у певний час і в певному місці

3 Історичний процес

В Сукупність історичних фактів чи ознак, що зберігаються протягом певного часу існування людської спільноти

Г Сукупність уявлень про минуле певної людської спільноти


Коментарі