«Довге» ХІХ століття: період модернізації та національних рухів у Європі.

 

Знати: - хронологічні межі та ознаки Нового часу;

Розуміти: – поняття: «“довге” ХІХ століття», «модернізація», «національне відродження»; дев’ятнадцяте століття як час суспільної модернізації, соціальних і національних рухів у Європі; модернізацію як перехід від традиційного аграрного до сучасного індустріального та урбанізованого суспільства.
Уміти: – обґрунтувати хронологічні межі історичного («довгого») ХІХ ст.; 

Назва періоду

Хронологічні межі

Стародавня історія

Поява людини на Землі — IV ст. н. е.

Середньовічна історія

V ст. н. е. — кінець XV ст.

Нова історія

I частина:

кінець XV — кінець XVIII ст.

II частина:

кінець XVIII — початок XX ст.

Новітня історія

I частина:

1914—1939 рр.

II частина:

1939 р. — початок XXI ст.·       Який період історії ви вивчали у 8-му класі?

·       Покажіть на карті країни, до яких входила територія України на початку XVIII ст.

·       Покажіть на карті країни, до яких увійшли українські землі після трьох поділів Польщі.

·       За яких умов була утворена Гетьманщина та які території до неї входили?

·       Кого з гетьманів ви запам’ятали найбільше і чому?

1.     Місце другої частини Нового часу у всесвітній історії. та історії України 

Цього навчального року ви продовжите знайомство з подіями Нової історії, або історії Нового часу. Предметом вашого вивчення цього року буде XIX ст., тому деякі дослідники використовують щодо цього періоду Нового часу назву «довге» XIX століття.

У другій частині Нового часу, що стала епохою модернізації, відбулося чимало важливих змін у житті людей. Зокрема, у країнах Західної Європи та Америки, які називають Заходом, сформувалося індустріальне суспільство. Український народ пройшов свій шлях від традиційного укладу до модернізаці.

Робота з поняттями

·       Індустріальне суспільство – суспільство, що спирається на використання технологій та машин задля забезпечення масового виробництва, підтримки численного населення та легкого розподілу праці.

 

У цей час у світі відбулися процеси суспільної модернізації.

Робота з поняттями

·       Модернізація – зміни в суспільстві, пов’язані з необхідністю перетворення всіх сфер життя, відповідно до вимог сучасності.

Загалом дослідники розрізняють декілька її типів. Так, за формою вона буває еволюційною і революційною. За змістом суспільну модернізацію поділяють на ту, що здійснюється відповідно до вимог часу, і ту, яку проводять із метою наздогнати інші країни, подолати відставання від них.

Украї́нське націона́льне відродження — соціальний та політичний рух започаткований на території Російської та Австро-Угорської імперій, що виступав за національно-культурне відродження й становлення української нації.

 

Робота з таблицею «Зміни в розвитку країн Заходу в XIX ст.».

Сфера життя

Зміни

Економічна

Ø  розгортанням промислової революції, яка поступово поширювалася Європою із заходу на схід із Великої Британії

·       рушійною силою стала вільна конкуренція

·       на перше місце в економіці вийшла промисловість

·       застосування машин в сільському господарстві

·       розвиток торгівлі

·       випуск товарів масового попиту

·       нестабільний розвиток економіки (піднесення та кризи

·       виникнення нових видів промисловості)

·       поділ країн на «виробників» та «споживачів і постачальників сировини»

Політична

Ø  поступово затверджувалися основи правової держави, яка ґрунтувалася на принципах верховенства закону, політичних свобод і свободи підприємництва

·       занепад абсолютної системи влади

·       основні форми держави: республіки і монархії 

·       шляхи політичного розвитку: реформи або революції

·       розподіл гілок влади

Ø  формування політичних партій

·       лібералізм, консерватизм, соціалізм

·       націоналізм

Ø  розгорнулися процеси формування націй

Соціальна

Ø  швидке зростання кількості населення

Ø  зміна структури суспільства

Ø  урбанізація

Ø  загострення соціальних протиріч

Ø  існування рабства

Релігійна

Ø  зміна ставлення суспільства до релігії під впливом наукових відкриттів та ідей Просвітництва

Ø  відділення церкви від держави

Ø  віротерпимість
Коментарі