Практична робота: Представити світ природи та людей очима католика, православного, протестанта.

 Загальновідомо, що з початку XVI століття в Європі зароджується протестантизм, який набуває значного поширення і викликає колосальні наслідки, повертаючи всю світову історію. Пізніше цілі держави стають протестантськими. В цей час, з одного боку, виникає відродження, просвітлення людей, з іншого – війни і непримирима боротьба між католиками і протестантами. А що відбувається в цей час в Україні? Україна ніколи не була закрита від впливів Європи. Всі рухи, які відбувалися раніше на Заході, завжди мали своє поширення через Чехію, Польщу і до нас. Постійні стосунки з Європою надавали змогу новим ідеям здійснювати свій вплив і на український народ. Тому знаючи, що від давна своїми культурними впливами український народ був зв’язаний з польським, і знаючи те, що релігійні рухи середньовіччя в Європі мали досить помітне відбиття на Польщі, треба припустити, що вони мали своє відбиття і на Україні.

ЗАВДАННЯ: 

Кожен учень досліджує розвиток релігійних поглядів  своєму напрямку користуючись Вікіпедією і створює презентацію свого дослідження . 


- "католики"

Джерела для опрацювання

1. Вікіпедія «католики» (клацни на назву, щоб перейти за посиланням)

2. Реформація і генезис культури Нового часу

- "православні "

Джерела для опрацювання 

1. Вікіпедія «православні» (клацни на назву, щоб перейти за посиланням)

2. Енциклопедія історіїУкраїни "православ'я".

3. 1517 – 1789 роки. Повстале християнство

- «протестанти» 

Джерела для опрацювання 

2. ВІКІПЕДІЯ "Протестантизм" 


Завдання надсилати у    Google Classroom. Посилання на завдання надіслане на вашу електронну адресу.

Коментарі