Французька революція кінця XVІІІ ст.

 Опрацювати презентацію перейшовши за посиланням https://naurok.com.ua/urok-velika-francuzka-revolyuciya-xviii-st-249824.html


Робота з таблицею

♦ Скласти таблицю «Стани французького суспільства», використовуючи матеріал підручника та додаткові джерела інформації.

Стани французького суспільства

Перший стан

Другий стан

Третій стан

Привілейовані

Непривілейовані

Станови групи

Наявність політичних прав

Сплачування податків

Стан французької економіки напередодні революції

Робота з історичним джерелом

♦ Опрацюйте наведене джерело, дайте відповіді на запитання.

1. Як ви вважаєте, на що перш за все звернув увагу А. Юнг?

2. Про які наслідки, на вашу думку, попереджає автор?

3. Чому автор наголошує на необхідності випуску товарів саме для бідняків?

Із книги англійського економіста Артура Юнга «Мандрівка Францією» (1787 р.)

«Проїжджаючи через Пейрак, ми зустріли масу жебраків... У селянок відсутні панчохи, черевики, а в землеробів під час роботи немає на ногах не те що дерев’яного, а навіть будь-якого взуття. Ця потреба підриває в корені народний добробут, бо широке споживання серед бідняків важливіше, ніж серед багатих; становище бідняків, яке примушує їх утримуватися від придбання шкіряних і бавовняних виробів, слід визнати злом, що спричиняє надзвичайно важливі наслідки».

Робота з інфографікою

1. Яку інформацію про економічне становище Франції подано в інфографіці? [3]

2. Назвіть основні статті доходу держави та суспільні стани, що сплачують податки.

3. Назвіть основні статті державних витрат.

4. Зробіть висновок про економічний стан Франції напередодні революції.

Учитель. Франція наприкінці XVIII ст. — це аграрна країна, у якій переважали феодальні пережитки. Вони заважали розвиткові промисловості і торгівлі. Тому промисловий переворот у Франції все ще не відбувся.

Король Людовік XVI постійно змінював міністрів, намагався поповнити казну й навести лад у країні. Міністри Тюрго, Мальзербом, Каллон, Брієн, Неккер по черзі намагалися запобігти загостренню кризи, провести реформи, але всі вони зазнали поразки.

Французьке Просвітництво

Робота з поняттям

Просвітництво — ідейна течія кінця XVII-XVIII ст., заснована на переконанні у вирішальній ролі розуму й науки в пізнанні «природного порядку». Просвітники виступали проти феодально-абсолютистського режиму, за політичні свободи і громадянське рівноправ’я.

Робота з підручником

♦ Використовуючи матеріал підручника, складіть таблицю «Основні ідеї просвітителів».

Ідеї просвітителів

Вольтер

Монтеск’е

Дідро

Руссо

Державний устрій

Права людини

Приватна власність

Релігія та церкви

Французька революція кінця XVIII ст.Робота з таблицею

♦Складіть таблицю «Періодизація Великої французької революції кінця XVIII ст.».

Орієнтовний вигляд таблиці

Дата

Період

20 червня 1789 — 10 серпня 1792 р.

Початок революції

10 серпня 1792 — 2 червня 1793 р.

Повалення монархії та встановлення республіки

2 червня 1793 — 27 липня 1794 р.

Якобінська диктатура

27 липня 1794 — 9 листопада 1799 р.

Термідоріанський режим

Робота з картою

• Використовуючи карту історичного атласу «Французька революція кінця XVIII ст.», показати:

1) кордони Франції напередодні революції;

2) місце і дату початку революції;

3) міста, у яких відбулися найбільші революційні виступи;

4) райони селянських заворушень.
Опрацюати схеми:

  
Опрацювати: 

§ 1. Французька революція наприкінці XVIII ст.

Коментарі