Археологічні скарби минулого

 

Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

§ 5. Археологічні скарби минулого

Пригадайте, яка з наук-помічниць історії дозволяє досліджувати історію за допомогою речових пам’яток минулого.

1. ЗНАЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МИНУЛОГО

Варто запам'ятати!

Археологія — наука, що вивчає минуле за допомогою речових пам’яток.

Для вивчення найдавнішої історії людства, коли ще не було писемності, найціннішими є археологічні пам’ятки. Археологічними пам’ятками вважаються будь-які матеріальні рештки діяльності людини або змінене людською діяльністю природне середовище: поселення, поховання й кургани, храми й інші споруди, окремі предмети.

Їх розшукують і досліджують учені-археологи. Зібрані речові пам’ятки минулого зберігають у музеях. Частину з них виставляють для огляду як експонати.

Поміркуймо!

  • 1. Як ви думаєте, чому археологію ще називають наукою, що озброєна лопатою?
  • 2. Чому археологічні дослідження особливо важливі для вивчення дописемної історії людства?

2. ЯК ПРАЦЮЮТЬ АРХЕОЛОГИ

Діємо: практичні завдання

Дізнайтеся з тексту про роботу археологів. Уважно розгляньте ілюстрований колаж і уявно розташуйте зображення у послідовності роботи з археологічними знахідками: від виявлення до ознайомлення з ними відвідувачів музеїв.

Археологи працюють як справжні слідопити. Їхня робота надзвичайно відповідальна і кропітка. Від пошуку до розміщення в музеї для огляду археологічних експонатів проходить кілька важливих етапів.

Розкопкам передує розвідка: вчені уважно вивчають писемні джерела, оглядають місце майбутнього пошуку, закладають пробний розкоп — вузьку траншею, що має виявити, чи є в ґрунті цікаві для археолога предмети. Якщо знаходять хоч щось, то готують великий розкоп. Усю поверхню розкопу поділяють на квадрати зі стороною 10 метрів. Такі самі квадрати, тільки в сантиметрах, креслять на папері. Це дає змогу точно фіксувати й замальовувати знахідки. Крім того, археологи записують у щоденниках, як відбуваються розкопки. Щоб не пошкодити пам’яток давнини, археологи не квапляться, застосовують легкі лопати, ножі, пензлі.

3. КУЛЬТУРНИЙ ШАР І АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

Археологічні пам’ятки доходять до нас найчастіше у вигляді культурного шару, утвореного із суміші землі з рештками матеріальної культури давніх людей.

Археологічні пам’ятки майже ніколи не бувають абсолютно відірваними одна від одної, а тому часто говорять про археологічні культури.

Варто запам'ятати!

Археологічна культура — значна група подібних археологічних пам’яток, що мають спільні риси, належать до одного часу й займають певну територію.

Сукупність усіх речей (матеріальних цінностей), створених представниками певної спільноти, вчені називають матеріальною культурою.

Археологічні культури зазвичай отримують свої назви за назвою місцевості, де було вперше відкрито й досліджено її пам’ятки (трипільська, черняхівська), за типом поховань (ямна, катакомбна, зрубна), за формою або орнаментом кераміки (культура шнурової кераміки) тощо.

Діємо: практичні завдання

Розгляньте ілюстрації та визначте, які із них можна використати розповідаючи про культурний шар, археологічну культуру. Свою думку обґрунтуйте.

4. АРХЕОЛОГІЧНІ СКАРБИ СВІТУ І УКРАЇНИ. ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА

До найвідоміших археологічних скарбів України належать пам’ятки трипільської культури. Ця назва походить від назви с. Трипілля на Київщині, де наприкінці XIX ст. відомий український археолог Вікентій Хвойка під час розкопок знайшов давнє поселення.

Вікентій Хвойка — першовідкривач трипільської культури

Пізніше вчені дослідили ще десятки поселень трипільців на території України, Молдови та Румунії. Назву «трипільці» вигадали сучасні вчені, бо ця людність не мала писемності, і, зрозуміло, ми вже не дізнаємося про її справжню назву.

Основними заняттями трипільців були землеробство та скотарство. Знаряддя праці (ножі, сокири, мотики, молотки та ін.) трипільці виготовляли з каменю та міді, кісток і рогів тварин. Глиняні вироби носіїв трипільської культури дивують чудовими розписами. Малюнки, геометричні лінії нагадують безкінечний рух Всесвіту.

Керамічний (глиняний) посуд носіїв трипільської археологічної культури (VI—III (6-3) тис. до н. е.)

Унікальними є поселення трипільців, які були розташовані по берегах річок і на пагорбах. У поселеннях, які досліджували археологи біля сіл Майданецьке й Тальянки на Черкащині, налічувалося від 1600 до 2700 будівель. Глинобитні житла трипільців були не тільки одноповерховими, а й двоповерховими.

Сюжет про Трипільську культуру. Тривалість 03 хв 08 с

https://cutt.ly/0YfzqPW

Перегляньте відеосюжет і доповніть розповідь авторів підручника про трипільську культуру.

Пізнавально й цікаво

За часів існування трипільської культури з’явилися ознаки побуту й духовної культури, притаманні й українському народу. Але трипільці не були прямими предками українців, бо слов’яни — предки українців — з’явилися на історичній арені пізніше.

Розгляньте ілюстрації. На прикладі трипільських орнаментів, української вишивки, великодніх яєць-писанок доведіть або спростуйте думку, що український народ успадкував культурні здобутки носіїв трипільської культури.

Діємо: практичні завдання

1. Попрацюйте з ілюстрованою картою (с. 38-39). Визначте за списком археологічні пам’ятки і покажіть їх розташування на карті:

1 — Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів, 2 — наскельні розписи печери Ласко, 3 — Стоунхендж, 4 — кам’яні істукани о. Пасхи, 5 — найдавніший храм Гьобеклі-тепе, 6 — єгипетські піраміди і сфінкс, 7 — римський Колізей, 8 — піраміди майя, 9 — м. Херсонес, 10 — м. Троя, 11 — м. Мохенджо-Даро, 12 — храмовий комплекс Ангкор-Ват, 13 — теракотова армія китайського імператора, 14 — м. Єрихон, 15 — ворота богині Іштар, 16 — скельне місто Петра, 17 — м. Мачу-Пікчу, 18 — малюнки пустелі Наска, 19 — динозавр Трицераптос, 20 — Віллендорфська Венера, 21 — парк Какаду, 22 — скіфська пектораль, 23 — культура Нок, 24 — дракар вікінгів.

2. Дізнайтеся, які з пам’яток розташовані на території України, покажіть їх. Підготуйте повідомлення п’ять-шість речень про одну із пам’яток (на вибір).

Запитання і завдання

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Археологічні скарби минулого» — уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху.

2. Поясніть поняття: археологія, археолог, археологічні розкопки, культурний шар, археологічна культура.

3. Виконайте онлайн-вправу «Археологічні скарби України».

https://cutt.ly/3Yfbd2U

II. Обговоріть у групі

Часто нам доводиться чути словосполучення «чорні археологи», «чорна археологія». Що, на вашу думку, означають ці вислови? Поміркуйте і поясніть, що відрізняє науку археологію від «чорної археології».

III. Мислю творчо

Підготуйте творчий проєкт-допис в соціальних мережах «Віртуальна екскурсія до археологічних скарбів України». Це може бути фотогалерея або відеорозповідь в одній із соцмереж про такі пам’ятки: браслет з ікла мамонта з Мізинської стоянки, Межиріцька стоянка, скіфське золото, Мартинівський скарб.

Пам’ятки рекомендуємо обрати самостійно або за допомогою дорослих.

План допису

  • 1. Фото пам’ятки.
  • 2. Назва пам’ятки.
  • 3. Місце розташування.
  • 4. Час, яким датується пам’ятка.
  • 5. Що «розповідає» пам’ятка про минуле.


Коментарі