Правовідносини.

 Студентська бібліотека  Букліб   

 Правові відносиниПригадайте  чи у всіх ситуаціях ми користуємося нормами права? Виникають  ситуації, в яких ми користуємося  іншими правилами.

Адже норми права не можуть і не повинні регулювати всі суспільні відносини.

Проаналізуймо кілька ситуацій:

Проаналізуймо кілька ситуацій:

 Дівчина запізнилася на урок,

 хлопчик придбав лимонад,

 жінка влаштовується на роботу

хлопці почали бійку.

Що об’єднує ці ситуації?

-        Всі учасники вступають у певні відносини між собою, або з установами

-        У цих випадках їхні дії регулюють певні норми права.

Визначення:

Правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини.

Закріплення:

Які з перелічених відносин є правовідносинами:

·       Бабусі на вулиці обговорюють новини,

·       Діти придбали солодощі в магазині,

·       Дівчинка не уступила місце в автобусі дідусеві

·       Учень почергував у класі

Норми права регулюють лише найважливіші відносини.

Для виникнення правовідносин необхідні умови:

-        Наявність правової норми

-        Потрібні учасники

-        Повинні відбуватися дії, що матимуть наслідки.

Суб’єкти – це учасники  правовідносин. Фізичні особи       юридичні особи

всі живі люди       підприємства, організації, установи

Завдання визначити склад і суб’єктів правовідносин

  1)Уривок з казки: 

Пішла муха на базар і купила самовар  :

 СУБЄКТИ :  муха -  фізична особа, базар – юридична особа, ОБЄКТ :  самовар  ( право власності), ЗМІСТ: пішла і купила (набула права власності)

людина бере участь у правовідносинах від народження, однак чи можете ви зараз придбати машину, керувати нею або подарувати її своєму товаришу? Для відповіді на ці запитання треба  визначити поняття правоздатність і дієздатність .  Самостійно опрацьовуємо  текст параграфу на сторінці 39.

Правоздатність – це можливість особи мати  юридичні права і обов’язки.

( виникає від народження і припиняється зі смертю)

Дієздатність – це можливість своїми діями набувати юридичних прав і обов’язків і нести юридичну відповідальність.

( часткова, неповна і повна)

Завдання – гра : « так чи ні»

чи може

·       14 літній  хлопець купити літак

·       12 річна  дівчина купити хліб

·       1річна дитина подарувати листівку

·       15 річний хлопець придбати флешку

·       18 річний хлопець керувати авто

·       5 річна дитина мати квартиру

 

V. Об’єкти правовідносин – це матеріальні і нематеріальні блага.

Ще один елемент правовідносин -  це зміст. 


                                               

                                      Фактичний                        юридичний

                                    поведінка, дії                   права і обов’язки

VІ.  Юридичний факт – це життєві обставини, у наслідок яких, виникають, змінюються або припиняються правовідносини. 


Події                                                             дії

Учні самостійно вивчають схему на сторінці 41.

Завдання  визначити з поданих ситуацій  події і дії


§ 6. Правовідносини

Коментарі