Цивілізації Дворіччя. Природно-географіч ні умови Шумеру та Вавилону.Організаці я суспільства і влади у містах-державах і царствах. Практична робота Позначити на контурній карті річки Тигр і Євфрат, розташування, Шумеру, Вавилону.

 Цивілізації Дворіччя. Природно-географіч ні умови Шумеру та Вавилону.Організаці я суспільства і влади у містах-державах і царствах. 

Практична робота: Позначити на контурній карті річки Тигр і Євфрат, розташування, Шумеру, Вавилону.

ЗАМАЛЮВАТИ КОНТУРНУ КАРТУ   Робота з картою перейдіть за посиланням  

Переглянье відео запишіть найважливішу інфрмацію 

https://www.youtube.com/watch?v=k4AZ5eHwjYw

ПІРАМІ ДА МАОЮНКУ "СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ МЕСОПОТАМІЇ" ЗАПИСАТИ ДО ЗОШИТА


Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

§ 13. Народження цивілізації Дворіччя


Коментарі