Практична робота: Історичний портрет одного з історичних діячів XVII - XVIII ст. (на вибір учня)

 Як скласти історичний портрет? wink 

 
1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча?
        1.1. Де і коли він народився?
        1.2. Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався?
        1.3. Як формувалися його погляди?
2. Особисті якості й риси характеру.
        2.1. Як особисті якості діяча впливали на його діяльність?
        2.2. Які з його особистих якостей вам подобаються, а які ні?
3. Діяльність історичного діяча.
        3.1. Схарактеризуйте основні справи його життя.
        3.2. Які успіхи й невдачі були в його справах?
        3.3. Які верстви населення підтримували його діяльність, а які ні, і чому?
        3.4. Хто був його друзями, а хто ворогами, і чому?
        3.5. Якими були наслідки його діяльності: а) для сучасників; б) для нащадків.
        3.6. За що людство пам'ятає цю людину?
4. Яке ваше особисте ставлення до історичного діяча?
        4.1. Які почуття викликає у вас його діяльність?
        4.2. Як ви ставитеся до засобів і методів його діяльності? Обґрунтуйте свою позицію.

Оберіть одного з перерахованих нижче біографій історичних діячів і складіть історичний портрет за планом вказаним вище.

Коментарі