11 клас

Всесвітня історія

Тема: Завершення епохи Сталіна. “Хрущовська відлига”

Тема: Наростання системних кризових явищ у каїнах регіону в 70-80-х рр. ХХ ст. Перебудова в СРСР.

Тема: “Оксамитові революції”в країнах Східної Європи. Розпад Радянського союзу, Югославії та Чехословаччини. Практичне заняття: Роль лідерів у трансформаційних Східної Європи на зламі 1980-1990-х р.

Тема: Політична, економічна та ідеологічна експансія Росії в регіоні. 

Японія повоєнне реформування держави

Китай

Утворення Індійської республіки та Пакистану

Ісламська революція в Ірані. “Арабська весна”.


Деколонізація Африки. країни регіону на зламі ХХ - ХХІ ст.Історія України

Тема: Українська діаспора та її внесок у відродження України

Тема: Крах командної економіки. Падіння рівня життя населення. Чорнобильська катастрофа.

Тема: Практичне заняття: “Злочини комуністичного режиму. Уроки для України сьогодні.”

Тема: Поява неформальних організацій. Зародження багатопартійності.

Особливості розвитку культури. Відродження релігійного та церковного життя.

Декларація про державний суверенітет України. Революція на граніті.

Державотворчі процеси в Україні

Демографічна ситуація. Етносоціальна структура.. Повернення кримських татар на історичну батьківщину.

Відносини України з   ЄС, НАТО, США та Росією. Проблема Чорноморського флоту. Тузлівська проблема.

Суспільно - політичне життя України в 2004 - 2010 рр.

Практичне заняття: Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики та відповіді.

Коментарі