Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.


 

опрацюатии презентацію   https://docs.google.com/presentation/d/1Ry5_T9GTcvIxjKRBOLICWYO_03PZBPIV/edit?usp=share_link&ouid=113147138487905866953&rtpof=true&sd=true


Коментарі