10 клас Історія України

1.Україна і світ на порозі ХХ ст. 

2. Україна в геополітичних планах Антанти та Центральних  держав.

3. Воєнні дії на території України в 1914-1915 рр.

4. Українські січові стрільці. Життя на фронті і в тилу. Навчальний проєкт: Культурно-просвітн ицька діяльність Українських січових стрільців

5. Політика Російської та Австро-Угорської імперій на українських землях у 1914-1917 рр.

6.Узагальнення. Тематичний контроль з розділу “Україна і світ у Першій світовій війні” 

7. Відносини УЦР з ТУ. І та ІІІ Універсали

8. Прихід до влади більшовиків у Росії: позиція УЦР. III Універсал. 

9. Проголошення в Харкові більшовицької влади та маріонеткової квазідержави УНР 

10. IV Універсал: проголошення державної незалежності УНР.

11. Державотворча діяльність УЦР взимку-навесні 1918 р.

12. Узагальнення. Тематичний контроль з розділу «Початок української революції»

Тема: Україна наприкінці 1919 - на початку 1920 рр. Наступ польських військ.

Тема: Україна на весні 1920-1921рр

Тема: Нові тенденції розвитку культури 1914-1921 рр.

Тема: Практична робота: Повсякденне життя Українців у 1917-1921 рр.

Входження УСРР до складу СРСР.

Тема: «Суцільна колективізація»

Громадсько політичне життя. Формування культу особи Сталіна. Масові репресії.

Ідеологізація національно-культурного життя радянської України

Освіта наука, мистецькі спілки у 1920-1930 - рр.

Коментарі