6 клас Всесвітня історія.Історія України (інтегрований курс)

1. Вступ. Хронологічні межі історії. Стародавнього світу


3. Життя людей у первісні часи

5. Виникнення землеробства та скотарства. Творча робота “Описати заняття та спосіб життя первісних людей (землеробів, скотарів) на основі археологічних речових джерел”

6. Трипільська археологічна культура.

7. Первісна культура та вірування людей

8.  Узагальнення до розділу “Первісні спільноти Археологічні культури”

9. Природно-географіч ні умови розвитку Давньоєгипетської цивілізації

10. Організація суспільства і влади в давньому Єгипті. Творче завдання: “Охарактеризувати структуру Єгипетського суспільства”

11. Культурні надбання Давнього Єгипту 

12.  Цивілізації Дворіччя. Природно-географіч ні умови Шумеру та Вавилону.Організаці я суспільства і влади у містах-державах і царствах. 

13. Давній Вавилон. Закони Хаммурапі

14. Писемність і мистецтво. Духовний світ населення. Дворіччя.

15. Фінікія в давнину Творче завдання: Схарактеризувати структуру суспільства Вавилонського міста держави.

16. Ізраїльсько-Юдейське царство. 

Велика Грецька колонізація. Античні міста держави в Північному Причорномор’ї.

Кіммерійці та скіфи на території України

Греко - перські війни

“Золотий вік” Афін за Перікла

Грецька релігія та міфологія. Античні олімпійські ігри

Культура Давньої Греції

Підкорення Греції Філіпом ІІ

Утворення імперії Александра Македонського

Культура Елліністичної доби

Природньо- географічні умови Апеннінського півострова.

Виникнення міста Рима в Італії

Римська Республіка в V - І ст. до н.е.


Суспільний устрій та організація влади у Римській республіці.

Воєнна експансія Риму

Диктатура Юлія Цезаря

Мистецтво Стародавньго Риму.

Утворення Римської імперії Октавіан Август

Римське право.

Виникнення та поширення християнства

Коментарі