8 клас Історія України

1. Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.

2. Люблінська унія. Річ Посполита.

3. Соціальна структура суспільства в Україні ХVІ ст.Тема: Україно - Московський  міждержавний договір 1654 р. Продовження Національно- визвольної війни 1654 - 1657 рр.

Тема: Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського.

Тема: Поділ Гетьманщини. Лівобережна та правобережна Гетьманщини наприкінці 60-х - на початку 70-х рр. ХІІ ст.

Тема: Правобережна Україна в останній чверті XVII ст.

Тема:  Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ

Тема: Гетьманщина за правління Івана Мазепи.

Тема: Козацька Україна після Полтавської Битви

Тема. ПилипОрлик та його Конституція 1710 року.Тема:Ліквідація козацтва на Правобережній Україні


Тема: Церковне життя.Освіта, архітектура та образотворче мистецтво .

Тема: Гетьманщина у 20- 40- ві рр. ХVІІІ ст.

Тема: Лівобережна Україна у другій половині ХVІІІ ст.

Тема: Слобідська Україна в д.п. ХVІІІ ст

Тема: Південна Україна у 20-90 ті рр XVIII ст.

Тема: Ліквідація Запорізької Січі

Тема: Правобережна Україна та західноукраїнські землі.

Тема: Культура України  у другій половині ХVІІІ ст.

  Тема: Практичне заняття: Козацькі літописи XVII - XVIII ст. як історичні джерела.

Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика
Коментарі