8 клас Всесвітня історія

1. Вступ. Поняття і періодизація Нового часу .Практична робота: Розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» 

2. Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV–XVI ст. 

3. Економіка раньомодерної доби.

4. Цивілізації доколумбової Америки.

5. Повсякденне життя Західної Європи

6. Узагальнення. Тематичний контроль з теми “Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин”

7. Гуманізм. Високе відродження

8. Зародження культури бароко. Становлення нової європейської науки.

9. Практична робота: Представити світ природи та людей очима католика, православного, протестанта.

10. Реформація в Німеччині. Поширення Реформації Контрреформація

11. Узагальнення.Темати чний контроль з розділу “Високе Відродження. Реформація в Західній Європі”

12. Становлення абсолютної монархії у Франції

13. Завершення формування абсолютної монархії у Франції

14. Англія у XVI ст. Англійська революція

15. Володіння Габсбургів. Національно-визвольна боротьба в Нідерландах.

16. Міжнародні відносини у XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр.

17. Практична робота: Історичний портрет одного з історичних діячів XVII - XVIII ст. (на вибір учня)

18. Узагальнення. Тематичний контроль розділу «Держави Західної Європи у ХVІ — ХVІІ ст.»Річ Посполита

Московська держава. Появі Російської імперії


Коментарі