9 клас Правознавство

1. Право і закони у житті людини

2.Загальна характеристика держави та державної влади

3.Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

4. Практичне заняття: Соціальне призначення держави.

5. Правовідносини.

6. Правопорушення: поняття, склад, види.

7. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види. 

8. Практичне заняття No2. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діянняЦивільна правоздатність та цивільна дієздатність.

Адміністративні та кримінільні правопорушення.

Сім’я, шлюб. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей.

Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час
та час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.

Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Практична робота. Працевлаштування неповнолітніх

Адміністративні правопорушення

Злочини. Кримінальні правопорушення

Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх

Практичне заняття “Особливоста адміністративної та крримінальної відповідальності неповнолітніх”


Коментарі