9 клас.Історія України.

1. Між двома імперіями: Україна на політичній карті Європи на зламі XVIII–ХІХ ст.

2. Соціальний і національний склад населення.

3. «Довге» ХІХ століття: період модернізації та національних рухів у Європі. 

4. Нові російські порядки: імперське освоєння українського простору.

5. Французько - російська війна1812 р. та плани Наполеона щодо Східної Європи.


7. Початок українського національного руху.


Кримська війна 1853-1856 рр. та реформи 60-70 х рр. ХІХ р.

Модернізація промисловості та сільського господарства.

Національний рух і суспільно - політичне життя в 60 рр. ХІХ ст.

Національний рух і суспільно - політичне життя у 70 - 80 рр. ХІХ ст.

Політизація українського національного руху в 90- ті рр. ХІХ ст.

Практична робота: Скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австрійській імперіях.

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Політизація українського національного руху на території Російської імперії

Російська революція 1905 - 1907 рр. на території України.

Суспільно - політичне становище у 1907- 1914 рр.

Практичне заняття “Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини”


Коментарі