Публікації

Козацька Україна

Культура Давньої Греції

Грецька релігія та міфологія. Античні олімпійські ігри

Кочові народи степів України Х - ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії

Тема: Козацька Україна після Полтавської Битви

Тема: Гетьманщина за правління Івана Мазепи.

Тема: Спроби модернізації Османської імперії

Тема: Модернізація Японії та Китаю

Українська діаспора та її внесок у відродження України

Практичне заняття “Власність неповнолітніх”

Тема: Австро Угорщина - дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах. Російсько - турецька війна”