Публікації

Екологічне маркування товарів

Соціокультурна багатоманітність. Рівність.

Початок українського національного руху.

Соціальна структура суспільства в Україні ХVІ ст.

ГС «День української мови та писемності

Узагальнення з теми: "Права і свободи людини"

Хрестові походи.Держави хрестоносців.

Люблінська унія. Річ Посполита.

Французько - російська війна1812 р. та плани Наполеона щодо Східної Європи.

Ізраїльсько-Юдейське царство

Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.

Практичне заняття No2. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння