Публікації

Що вивчає наука «Історія».

Право і закони у житті людини

«Довге» ХІХ століття: період модернізації та національних рухів у Європі.

Соціальний і національний склад населення.

Між двома імперіями: Україна на політичній карті Європи на зламі XVIII–ХІХ ст.

Міжнаціональні конфлікти в умовах війни. Людина на фронті й у тилу..

Початок «Великої війни». Фронти війни та характеристика основних воєнних кампаній.