Публікації

Практичне заняття: “Якою є роль правозахисних організацій та правозахисників?”

Цивілізації Дворіччя. Природно-географіч ні умови Шумеру та Вавилону.Організаці я суспільства і влади у містах-державах і царствах. Практична робота Позначити на контурній карті річки Тигр і Євфрат, розташування, Шумеру, Вавилону.

Правопорушення: поняття, склад, види.

Відносини УЦР з ТУ. І та ІІІ Універсали

Археологічні скарби минулого