Публікації

Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.

Практичне заняття No2. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

Скандинавія. Походи вікінгів та їхні завоювання.

Фінікія в давнину Творче завдання: Схарактеризувати структуру суспільства Вавилонського міста держави

Паризька мирна конференція 1919 р. «Українське питання» на Паризькій конференції Есе: Переможені й переможці у Великій війні: узгодження позицій.